Základná škola Veľká Ida
Účelové cvičenie – Ochrana života a zdravia
Aktualizované: 10.10.2014
Účelové cvičenie – Ochrana života a zdravia V   dňoch   22.   a   23.   septembra   2014   sa   našej   škole   uskutočnilo   účelové   cvičenie.   V   pondelok   sa   uskutočnila teoretická časť podľa vopred pripraveného plánu, kde sa prebrali jednotlivé témy: • Riešenie mimoriadnych situácií, • Výchova k bezpečnému správaniu, • Pohyb a pobyt v prírode, • Zdravotná príprava, • Dopravná výchova. V    utorok    ráno    nasledoval    peší    presun    ku    kasárňam,    kde    sme    cestou    na    letisko    absolvovali    ukážku poskytnutia prvej  pomoci a topografický výcvik
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.