Základná škola Veľká Ida
Účelové cvičenie – Ochrana života a zdravia
Aktualizované: 10.10.2014
Účelové cvičenie – Ochrana života a zdravia V dňoch 22. a 23. septembra 2014 sa našej škole uskutočnilo účelové cvičenie. V pondelok sa uskutočnila teoretická časť podľa vopred pripraveného plánu, kde sa prebrali jednotlivé témy: • Riešenie mimoriadnych situácií, • Výchova k bezpečnému správaniu, • Pohyb a pobyt v prírode, • Zdravotná príprava, • Dopravná výchova. V utorok ráno nasledoval peší presun ku kasárňam, kde sme cestou na letisko absolvovali ukážku poskytnutia prvej pomoci a topografický výcvik
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.