Základná škola Veľká Ida
Volejbalový turnaj
Aktualizované: 29.04.2015
Volejbalový turnaj V dňoch   8.   4.   2015   až   17.   4.   2015   sa   na   našej   škole uskutočnil    volejbalový    turnaj    žiakov    druhého    stupňa    ZŠ. Zúčastnili    sa    ho    chlapci    aj    dievčatá    zo    všetkých    tried. Napriek   nesmiernemu   športovému   úsiliu   a skvelým   výkonom všetkých   sa   na   prvom   mieste   mohli   umiestniť   len   tí   najlepší. Súťažilo   sa   v dvoch   kategóriách,   a to   mladší   žiaci   a starší   žiaci.   Najlepšími   športovcami   v kategórii   mladších   žiakov   sa   stali   dievčatá   a chlapci   zo   VI.A   triedy.   O prvé   miesto   v kategórii starších žiakov sa podelili dievčatá z VIII.A triedy a chlapci z IX.A triedy. Víťazom   srdečne   blahoželáme   a tešíme   sa   na   podobné   športové   výkony   aj   na   budúci školský rok.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.