Základná škola Veľká Ida
Výchovný koncert - Príbeh hudby
Aktualizované: 02.06.2015
PRÍBEH HUDBY - Koncert ku dňu učiteľov Dňa 27. marca 2015 sa 21 žiakov 5. – 7. ročníka našej školy zúčastnilo na výchovnom koncerte “Príbeh hudby“ v Dome umenia v Košiciach. Orchester ŠF Košice vo svojom vystúpení prezentoval vývoj hudby od praveku až po súčasnosť. Koncert začal tichom, absolútnym tichom, pretože práve to bolo prvé na svete. Až neskôr začal človek používať loveckú palicu na to, aby svojim druhom – lovcom v lese naznačil, ktorým smerom uteká prenasledovaná zver. Bicie nástroje túto ukážku stvárnili veľmi dobre, rytmicky a dynamicky pestro, čo žiaci hneď v úvode odmenili srdečným potleskom. Nasledujúca ukážka nás už preniesla do začiatku nášho letopočtu, keď sa v rímskych katakombách začal formovať druh spevu, neskôr pomenovaný ako gregoriánsky chorál. Názov bol žiakom vysvetlený, ukážku predviedol spevácky zbor Gregoriana z Dómu sv. Alžbety. Ďalšia ukážka bola už z obdobia baroka – bola predstavená baroková skladba od A. Vivaldiho. V tejto časti dirigent nechal vyznieť najmä kráľovský hudobný nástroj – harfu. Z obdobia baroka sme si vypočuli ešte Magnificat od barokového skladateľa Rameaua. Dirigent nechal túto skladbu zaznieť najprv bez trúbok – aby žiaci mali informáciu o zvuku komorného sláčikového orchestra, až v opakovanom predvedení skladby pribudli ešte štyri trúbky. Z obdobia klasicizmu boli predstavené menej známe operné árie od W. A. Mozarta, potom ešte z obdobia impresionizmu bol vybratý C. Debussy – flautové sólo z Faunovho popoludnia. Koncert zakončila ukážka od G. Gershwina – Američan v Paríži. Aj pri náročnejšom hodnotení koncertu možno konštatovať, že tento koncert splnil svoje vzdelávacie ale i výchovné poslanie – žiaci mali jednak možnosť naživo počuť niektoré ukážky, ktoré poznajú zo školy, ale taktiež mali možnosť vychutnať si atmosféru živého koncertu so všetkým, čo k nemu patrí – oblečenie, líčenie, rezervované správanie. Naši žiaci mali aj možnosť porovnať svoju pripravenosť v správaní (na patričnej úrovni) počas koncertu so správaním (nevhodným) žiakov z niektorých košických škôl. Vedúcim pedagógom bol p. uč. Tužinský.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.