Základná škola Veľká Ida
Medzinárodný deň školských knižníc 2015
Aktualizované: 06.12.2015
Medzinárodný deň školských knižníc Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sa aj v našej školskej knižnici uskutočnila beseda o knihách, o  miestnej knižnici a jej zaujímavostiach, ktorú slávnostne otvorila p. zástupkyňa Diškantová. Cteným hosťom, ktorý k nám zavítal s cieľom oboznámiť nás s klenotmi našej miestnej knižnice, bola vedúca obecnej knižnice pani Mária Švarbalíková . Po jej zaujímavom rozprávaní o knižnici nás ďalej do sveta kníh a zaujímavostí o nich zaviedla aj p. uč. Hribová a p. uč. Černá. V závere tohto nezvyčajného popoludnia sme z nášho posedenia odchádzali nielen s dobrým pocitom a úsmevom na tvári, ale aj s predsavzatím, že začneme oveľa častejšie navštevovať knižnice a čítať oveľa viac kníh, aby sa z nás raz stali veľmi múdri ľudia. Mgr. Mária Černá
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.