Základná škola Veľká Ida
Medzinárodný deň školských knižníc 2015
Aktualizované: 06.12.2015
                      Medzinárodný deň školských knižníc Pri   príležitosti   Medzinárodného   dňa   školských   knižníc   sa   aj   v našej školskej   knižnici   uskutočnila      beseda   o knihách,   o    miestnej   knižnici   a jej zaujímavostiach,   ktorú   slávnostne   otvorila   p.   zástupkyňa   Diškantová.   Cteným   hosťom,   ktorý k nám    zavítal    s cieľom    oboznámiť    nás    s klenotmi        našej    miestnej    knižnice,    bola    vedúca obecnej   knižnice      –   pani   Mária   Švarbalíková .   Po   jej   zaujímavom   rozprávaní   o knižnici   nás ďalej   do   sveta   kníh   a zaujímavostí   o nich   zaviedla   aj   p.   uč.   Hribová   a p.   uč.   Černá.   V závere tohto      nezvyčajného   popoludnia   sme   z nášho   posedenia   odchádzali   nielen   s dobrým   pocitom a úsmevom   na   tvári,   ale   aj   s predsavzatím,   že   začneme   oveľa   častejšie   navštevovať   knižnice a čítať oveľa viac kníh, aby sa z nás raz stali veľmi múdri ľudia.                                                                Mgr. Mária Černá  
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.