Základná škola Veľká Ida
Beh zdravia
Aktualizované: 14.10.2015
    Beh zdravia Dňa   1.   10.   sa   ulice   neďaleko   školy   zaplnili   bežcami   a bežkyňami   od   nultého   až   po štvrtý ročník. P ri príležitosti Svetového dňa srdca  sa konalo športové podujatie Beh zdravia.    Trať a celé  podujatie  pripravili p. uč.  PaedDr. Horváth,   p. uč. Mgr. Valečková a p.   uč.   Mgr.   Radvanová.   Podľa   kategórií   sa   zvyšoval   počet   prebehnutých   metrov.   Krásne slnečné   počasie   preverilo   silu   všetkých   zúčastnených,   ktorí   bežali   s vetrom   opreteky   a   aj menší pretekári hravo zvládli pripravenú trať. Odmenou   pre   všetkých   zúčastnených   bol   pocit,   že   bežali   nielen   kvôli   zdraviu,   ale   že mohli príjemne stráviť  čas so svojimi spolužiakmi.  Aby    sme    nezabudli    na    srdiečko,    tak    malá    spomienka    pre    každého    účastníka    -      papierové srdiečko, ktoré si pripravili žiaci navzájom. Tešíme sa na ďalší ročník !
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.