Základná škola Veľká Ida
Beh zdravia
Aktualizované: 14.10.2015
Beh zdravia Dňa 1. 10. sa ulice neďaleko školy zaplnili bežcami a bežkyňami od nultého po štvrtý ročník. P ri príležitosti Svetového dňa srdca sa konalo športové podujatie Beh zdravia. Trať a celé podujatie pripravili p. uč. PaedDr. Horváth, p. uč. Mgr. Valečková a p. uč. Mgr. Radvanová. Podľa kategórií sa zvyšoval počet prebehnutých metrov. Krásne slnečné počasie preverilo silu všetkých zúčastnených, ktorí bežali s vetrom opreteky a aj menší pretekári hravo zvládli pripravenú trať. Odmenou pre všetkých zúčastnených bol pocit, že bežali nielen kvôli zdraviu, ale že mohli príjemne stráviť čas so svojimi spolužiakmi. Aby sme nezabudli na srdiečko, tak malá spomienka pre každého účastníka - papierové srdiečko, ktoré si pripravili žiaci navzájom. Tešíme sa na ďalší ročník !
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.