Základná škola Veľká Ida
Beseda - Potulky svetom
Aktualizované: 17.12.2015
Beseda - Potulky svetom                     Dňa    3.12.2015    sa    uskutočnila    beseda    s Mgr.    Michalom    Gallayom,    PhD.    zástupcom riaditeľa   Ústavu   geografie   UPJŠ   pod   názvom   Potulky   svetom.   Pán   Gallay   priblížil   žiakom   5.- 8.ročníka    jednu    zo    svojich    zahraničných        ciest    –    mesto    Rio    de    Janeiro    v Brazílii,    kde    sa zúčastnil celosvetovej geografickej konferencie. Žiakom   sa   beseda   veľmi   páčila,   aktívne   sa   zapájali   do   diskusie   a   radi   by   privítali   aj   ďalšie stretnutia, besedy o zahraničných h destináciách.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.