Základná škola Veľká Ida
Deň zdravej výživy
Aktualizované: 09.11.2015
Výchova k manželstvu a rodičovstvu Koncom októbra sa na našej škola uskutočnili besedy so žiakmi 8. a 9. ročníka na tému Keď tradície bolia: V mene rodinnej cti - vražda, kameňovanie pre mravnosť národa, obriezka alebo kto je tu pánom. Hlavným zámerom týchto besied bolo pochopiť a uvedomiť si rozdiely medzi rodom a pohlavím, vyhýbať sa rodovým stereotypom. V každodennom kontakte s druhými ľuďmi sa vo väčšine prípadov orientujeme prevažne podľa iných než biologických znakov pri rozoznávaní žien a mužov (zameriavame sa na odev, účes, celkový vzhľad, spôsob chôdze, reči a podobne). Rozhodujúcimi faktormi pri tomto delení na ženy a mužov je teda rod, a nie pohlavie. Z tohto chápania muža a ženy potom môžu vznikať rodové stereotypy. Rodové stereotypy ovplyvňujú nás všetky a všetkých. Často nevedome niekoho obmedzujeme alebo zosmiešňujeme, pretože jej alebo jeho predstavy o svojom živote sa nezhodujú s predsudkami, ktoré v sebe stále máme. Rodové stereotypy, rovnako ako stereotypy súvisiace s rasou, môžu byť veľmi nebezpečné, zneužité proti konkrétnym ľuďom. Aj preto ich medzinárodné spoločenstvo (OSN) odmieta, napríklad v Dohovore o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ktorý aj u nás platnosť zákona. Hneď v dvoch článkoch sa všetky vlády zaviazali rodové stereotypy odstraňovať. To znamená otvárať väčšie možnosti pre všetky ženy a mužov, dievčatá a chlapcov, ktoré rovnoprávne a rovnocenné ľudské bytosti. Podobností medzi ženami a mužmi je oveľa viac než rozdielov. Beseda bola doplnená prezentáciou, kde mohli žiaci vidieť a živo si predstaviť, kam môže zájsť diskriminácia. Žiakov zaujali informácie o rodovej diskriminácii v Afrike a v arabských krajinách, kde ani v súčasnosti neplatia zákony rovnako pre všetkých. Besedu pripravila koordinátorka VMaR Mgr. Gabriela Gallayová.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.