Základná škola Veľká Ida
Dejepisná olympiáda – školské kolo
Aktualizované: 17.12.2015
Dejepisná olympiáda – školské kolo Dňa 11. 12. 2015 sa v školskej knižnici konalo školské kolo Dejepisnej olympiády. Je to postupová súťaž pre žiakov 6. 9. ročníka. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať vedomosti z dejín a podporovať nové formy tvorivej práce žiakov pri poznávaní dejín. V neposlednom rade je dôležité vzbudzovať záujem a pestovať u žiakov kladný vzťah k histórii s dôrazom na dejiny Slovenska. V školskej knižnici sa stretli všetci nadšenci histórie, aby ukázali, ako ovládajú učivo daného ročníka, nakoľko sa vedia orientovať v encyklopédiách a ako ovládajú naše regionálne dejiny. Do olympiády sa zapojilo spolu 14 žiakov. Z nich do ďalšieho - okresného kola postupujú víťazi školského kola: Lenka Škulková – VI. A Natália Berdisová – VI. A Michaela Štrompová – VII. A Dominik Jakel - VIII. A Diana Molitorisová – IX. A Lívia Kövešdiová – IX. A Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazom školského kola blahoželáme.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.