Základná škola Veľká Ida
Dejepisná olympiáda – školské kolo
Aktualizované: 17.12.2015
                                               Dejepisná olympiáda – školské kolo Dňa     11.     12.     2015     sa     v školskej knižnici    konalo    školské    kolo    Dejepisnej olympiády.    Je    to    postupová    súťaž    pre žiakov    6.    –    9.    ročníka.        Jej    cieľom        je prehlbovať,      rozširovať      a      upevňovať vedomosti     z dejín     a     podporovať     nové formy   tvorivej   práce   žiakov   pri   poznávaní dejín.     V neposlednom     rade     je     dôležité vzbudzovať   záujem   a   pestovať   u   žiakov kladný    vzťah    k    histórii    s    dôrazom    na dejiny Slovenska. V školskej   knižnici   sa   stretli      všetci nadšenci      histórie,      aby      ukázali,      ako ovládajú    učivo    daného    ročníka,    nakoľko sa vedia orientovať v encyklopédiách a ako ovládajú naše regionálne dejiny.  Do   olympiády   sa   zapojilo   spolu      14   žiakov.   Z nich   do   ďalšieho      -   okresného   kola postupujú víťazi školského kola:                                     Lenka Škulková – VI. A                             Natália Berdisová – VI. A                             Michaela Štrompová – VII. A                             Dominik Jakel -  VIII. A                             Diana Molitorisová – IX. A                             Lívia Kövešdiová – IX. A Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazom školského kola blahoželáme. 
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.