Základná škola Veľká Ida
Európsky deň jazykov
Aktualizované: 22.11.2015
                             Európsky deň jazykov – 28. 9. 2015 Dňa   28.   9.   2015   sme   si   v škole      pripomenuli   tzv.   ,,Európsky   deň   jazykov“,   a   to      nielen   počas vyučovania,   ale   aj      v rámci   zábavno-náučného   popoludnia,      ktoré   pre   žiakov   pripravila   p.   uč.   Hribová, p. uč. Černá, p. uč. Besterciová, p .uč. Gálová a p. uč. Szabó. Ako        už    býva    tradíciou,    aj    v tomto    roku        toto    zábavné    popoludnie    slávnostne    otvorila    p. zástupkyňa    Diškantová.    Boli    sme    veľmi    radi,    že    naše    pozvanie    prijala    aj    naša    pani    riaditeľka.      Povzbudení   slávnostnou   európskou   hymnou,   ktorú   sme   si   vypočuli   v úvode   stretnutia,   sme   sa   smelo vrhli   na   (nie   ľahkú)   osemsmerovku,   v ktorej   sme   mali   vyhľadať   názvy   európskych   jazykov   a   pri   ktorej sme si poriadne potrápili aj svoje hlavičky. Neskôr   sme   sa   zahrali   na   cestovateľov   a spolu   s našimi   učiteľmi   sme   navštívili   rôzne      európske krajiny,      pri   ktorých   sme   si   bližšie   charakterizovali      hlavne   ich   jazyk.   Nepochybnou   súčasťou   nášho popoludnia   bola   aj   konverzácia      a to    nielen   v   angličtine   vďaka   p.   uč.   Szabóovi,   ale   aj   v ruštine   vďaka     p.   uč.   Gálovej   a v španielčine   vďaka    p.uč.   Besterciovej,   s pomocou   ktorej   sme   sa   aspoň   na   chvíľu mohli ocitnúť v španielskych telenovelách. Ani   sme   sa   nenazdali   a naše   zábavno-náučné   popoludnie   sa   chýlilo   ku   koncu.   Už   teraz   sa   tešíme na   ďalší   ,,Európsky   deň   jazykov“   v ďalšom   školskom   roku   a pevne   veríme,   že   nás   na   tomto   milom priateľskom stretnutí bude ešte viac.                                                                                         Mgr. Mária Černá
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.