Základná škola Veľká Ida
Európsky deň jazykov
Aktualizované: 22.11.2015
Európsky deň jazykov – 28. 9. 2015 Dňa 28. 9. 2015 sme si v škole pripomenuli tzv. ,,Európsky deň jazykov“, a to nielen počas vyučovania, ale aj v rámci zábavno-náučného popoludnia, ktoré pre žiakov pripravila p. uč. Hribová, p. uč. Černá, p. uč. Besterciová, p .uč. Gálová a p. uč. Szabó. Ako býva tradíciou, aj v tomto roku toto zábavné popoludnie slávnostne otvorila p. zástupkyňa Diškantová. Boli sme veľmi radi, že naše pozvanie prijala aj naša pani riaditeľka. Povzbudení slávnostnou európskou hymnou, ktorú sme si vypočuli v úvode stretnutia, sme sa smelo vrhli na (nie ľahkú) osemsmerovku, v ktorej sme mali vyhľadať názvy európskych jazykov a pri ktorej sme si poriadne potrápili aj svoje hlavičky. Neskôr sme sa zahrali na cestovateľov a spolu s našimi učiteľmi sme navštívili rôzne európske krajiny, pri ktorých sme si bližšie charakterizovali hlavne ich jazyk. Nepochybnou súčasťou nášho popoludnia bola aj konverzácia a to  nielen v angličtine vďaka p. uč. Szabóovi, ale aj v ruštine vďaka p. uč. Gálovej a v španielčine vďaka  p.uč. Besterciovej, s pomocou ktorej sme sa aspoň na chvíľu mohli ocitnúť v španielskych telenovelách. Ani sme sa nenazdali a naše zábavno-náučné popoludnie sa chýlilo ku koncu. teraz sa tešíme na ďalší ,,Európsky deň jazykov“ v ďalšom školskom roku a pevne veríme, že nás na tomto milom priateľskom stretnutí bude ešte viac. Mgr. Mária Černá
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.