Základná škola Veľká Ida
Hravo ži zdravo
Aktualizované: 29.02.2016
Hravo ži zdravo Žiaci   5.   B   triedy   sa   v tomto   školskom   roku   zapojili   do   internetového   kurzu,   ktorého cieľom   je   pomôcť   deťom   z celého   Slovenska   skvalitniť   jedálniček   a   zaradiť   do   ich   života   viac pohybovej   aktivity.   Kurz   prebiehal   od   1.10.2015   do   1.2.   2016.   V rámci   internetového   kurzu prebiehala   súťaž,   ktorá   je   zameraná   práve   na   žiakov   5. ročníkov   základnej   školy.   Žiaci   museli prejsť   štyri   lekcie   venované   zmene   stravovacích   a   pohybových   návykov,   kde   zbierali   body a naša   trieda   sa   umiestnila   v   súťaži      na   3.   mieste   v kraji.   Podrobné   výsledky   sa   dozviete,   keď kliknete na nasledujúci link. http://www.hravozizdravo.sk/vysledky-tridy-kraje.php?kat=2 Je   dôležité   poznamenať,   že   cieľom   tohto   kurzu   nie   je   vedenie   detí   k držaniu   diét   a ponúkaniu   akýchkoľvek   prostriedkov   k tomu   určených,   ale   kurz      vedie   žiakov   k   skvalitneniu stravovacích a pohybových návykov. 5.  ročník kurzu "Hravo ži zdravo" s riešením 4 lekcií pokračuje už len nesúťažne do 31. 8. 2016, takže si každý môže overiť svoje stravovacie návyky.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.