Základná škola Veľká Ida
Hravo ži zdravo
Aktualizované: 29.02.2016
Hravo ži zdravo Žiaci 5. B triedy sa v tomto školskom roku zapojili do internetového kurzu, ktorého cieľom je pomôcť deťom z celého Slovenska skvalitniť jedálniček a zaradiť do ich života viac pohybovej aktivity. Kurz prebiehal od 1.10.2015 do 1.2. 2016. V rámci internetového kurzu prebiehala súťaž, ktorá je zameraná práve na žiakov 5. ročníkov základnej školy. Žiaci museli prejsť štyri lekcie venované zmene stravovacích a pohybových návykov, kde zbierali body a naša trieda sa umiestnila v súťaži na 3. mieste v kraji. Podrobné výsledky sa dozviete, keď kliknete na nasledujúci link. http://www.hravozizdravo.sk/vysledky-tridy-kraje.php?kat=2 Je dôležité poznamenať, že cieľom tohto kurzu nie je vedenie detí k držaniu diét a ponúkaniu akýchkoľvek prostriedkov k tomu určených, ale kurz vedie žiakov k skvalitneniu stravovacích a pohybových návykov. 5. ročník kurzu "Hravo ži zdravo" s riešením 4 lekcií pokračuje už len nesúťažne do 31. 8. 2016, takže si každý môže overiť svoje stravovacie návyky.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.