Základná škola Veľká Ida
Správa o kampani Červené stužky
Aktualizované: 17.12.2015
Správa o kampani Červené stužky 2015/2016 na ZŠ Veľká Ida Do    kampane    Červené    stužky    sa    na    naša škola   zapojila   prvýkrát.   Zamerali   sme   sa   na najmä    na    našich    „najstarších“    žiakov    deviatakov.   V týždni   od   24.11.   –   do   1.12. sme   uskutočnili   viaceré   aktivity.   Aby   sme presondovali      ich      informovanosť      o HIV a AIDS,   žiaci   deviateho   ročníka   na   hodine informatiky   vyplnili   online   testy.   Výsledky hovorili    o tom,    že    majú    v tejto    tematike isté   medzery,   takže   sme   sa   venovali   vírusu HIV   a chorobe   AIDS   hlbšie   aj   na   hodinách biológie,      čo      sa      potom      odrazilo      na opätovnom vyplnení online testov. Dňa    30.11.2015    sa    uskutočnila    na    našej škole         beseda         o závislostiach         s p. Remperom z občianskeho združenia Slovensko bez drog v každej triede ročníkov 5.-9. Aktivity   na   tematiku   HIV   a AIDS   prebiehali   aj   v rámci   hodín   občianskej   náuky.   Žiaci   deviateho ročníka   boli   po   vzhliadnutí   filmu   Príbehy   Anjelov   hlboko   dojatí   a tvorbe   červených   stužiek   sa venovali naplno. V deň   D   –   1.12.2015   sa   po   2.   vyučovacej   hodine   uskutočnila   rozhlasová   relácia,   po   ktorej   sa vydali    deviatačky    do    každej    triedy    a rozdávali    červené    stužky    spolu    s krátkym    opisom kampane.   Rozdalo   sa   spolu   497   stužiek.   Po   tohtoročnom   „oťukaní   sa“,   sa   tešíme   na   budúci ročník, kedy by sme sa radi zapojili i do ostatných aktivít tejto kampane. Pripravila Mgr. Gabriela Gallayová
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.