Základná škola Veľká Ida
Správa o kampani Červené stužky
Aktualizované: 17.12.2015
Správa o kampani Červené stužky 2015/2016 na ZŠ Veľká Ida Do kampane Červené stužky sa na naša škola zapojila prvýkrát. Zamerali sme sa na najmä na našich „najstarších“ žiakov deviatakov. V týždni od 24.11. do 1.12. sme uskutočnili viaceré aktivity. Aby sme presondovali ich informovanosť o HIV a AIDS, žiaci deviateho ročníka na hodine informatiky vyplnili online testy. Výsledky hovorili o tom, že majú v tejto tematike isté medzery, takže sme sa venovali vírusu HIV a chorobe AIDS hlbšie aj na hodinách biológie, čo sa potom odrazilo na opätovnom vyplnení online testov. Dňa 30.11.2015 sa uskutočnila na našej škole beseda o závislostiach s p. Remperom z občianskeho združenia Slovensko bez drog v každej triede ročníkov 5.-9. Aktivity na tematiku HIV a AIDS prebiehali aj v rámci hodín občianskej náuky. Žiaci deviateho ročníka boli po vzhliadnutí filmu Príbehy Anjelov hlboko dojatí a tvorbe červených stužiek sa venovali naplno. V deň D 1.12.2015 sa po 2. vyučovacej hodine uskutočnila rozhlasová relácia, po ktorej sa vydali deviatačky do každej triedy a rozdávali červené stužky spolu s krátkym opisom kampane. Rozdalo sa spolu 497 stužiek. Po tohtoročnom „oťukaní sa“, sa tešíme na budúci ročník, kedy by sme sa radi zapojili i do ostatných aktivít tejto kampane. Pripravila Mgr. Gabriela Gallayová
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.