Základná škola Veľká Ida
Kútik ľudových tradícií
Aktualizované: 18.01.2016
Kútik ľudových tradícií V tomto školskom roku sme sa rozhodli zriadiť kútik ľudových tradícii. Pani učiteľka Radvanová s pánom učiteľom Horváthom rozbehli medzi žiakmi dobrovoľnú zbierku, aby poprinášali do školy rôzne dečky, nástroje, krčahy od svojich starých mám, rovnako sa zapojili do nosenia predmetov z minulosti aj učitelia. Za pomoci šikovných rúk spomínaných učiteľov sa nám podarilo zriadiť tento kútik, ktorý nám pripomína, ako žili naši predkovia v minulosti. Je cenným zdrojom poznania a slúži aj našim žiakom počas vyučovania vlastivedy a regionálnej výchovy.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.