Základná škola Veľká Ida
Kvíz Deň Zeme
Aktualizované: 06.06.2016
Deň Zeme Pri      príležitosti   Dňa   Zeme   sa   dňa   21.   4.   2016   v našej   školskej   knižnici   uskutočnil zábavný kvíz pre žiakov 2. stupňa pod vedením p. uč. Timárovej a p. uč.  Gallayovej. Po   krátkej   prezentácii   zahrňujúcej   poznatky   o našej   Zemi   sme   sa   venovali   aj   stručnej histórii     začiatku     osláv     tohto     významného     dňa.     Nezabudli     sme     zdôrazniť     potrebu a nevyhnutnosť ochrany našej Zeme. Po teórii si žiaci 2. stupňa porovnali vedomosti i šikovnosť  a dopadlo to nasledovne: 1.miesto:  V. B – S. Štefán, Š. Stefán, T. Bakši (počet bodov 15) 2.miestoVI. A – K. Szabó, D. Lukács, T. Kulík (počet bodov 14)      IX. A – S. Mida, D. Molitorisová (počet bodov 14) 3.miestoV. A – R. Kigler, Š. Szilasi, A. Hýroš (počet bodov 13)     VII. A – E. Leščinský, L. Szantovszki, M. Humenská (počet bodov 13 ) 4.miesto: VIII. A – A. Žigová, K. Tóthová, T. Takáčová (počet bodov 11)
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.