Základná škola Veľká Ida
MIKULÁŠ
Aktualizované: 06.12.2015
MIKULÁŠSKE POSEDENIE V tomto   školskom   roku   k nám   opäť   zavítal   Mikuláš. Obzvlášť   nedočkavo   ho   čakali   najmladší   žiaci   z prvých   tried, pre   ktorých   to   bola   prvá   školská   návšteva   Mikuláša.   A ten veru   neprišiel   sám.   Spolu   s ním   sa   prišli   na   prvákov   pozrieť anjelici,   ale   aj   čertíci.   A tí   hľadali   poriadne   medzi   deťmi   tie,   ktorých   nepočúvajú   jazýčky, nožičky   či   ušká,   aby   ich   mohli   strčiť   do   vreca.   Lenže   na   našej   škole   máme   samé   poslušné   deti a vzorných   školákov,   nuž   čertíci   obišli   naprázdno.   Zato   Mikuláš   mal   plné   ruky   práce,   pokiaľ rozdal   všetkým   dobrým   prvákom   sladké   balíčky.   Malí   školáci   sa   mu   za   to   nezabudli   pekne poďakovať   a aby   Mikuláša   potešili,   pekne   mu   zaspievali.   Mikuláš   sa   pesničke   potešil   a spolu s anjelikmi   sľúbil,   že   aj   naďalej   bude   sledovať   správanie   prvákov   v škole   i doma,   aby   mohol doniesť darčeky aj na budúci rok. Už teraz sa všetci tešíme na jeho ďalšiu návštevu o rok. pani učiteľky a žiaci 1. A a 1. B triedy
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.