Základná škola Veľká Ida
Návšteva v školskej knižnici
Aktualizované: 06.06.2016
Prvácka návšteva školskej knižnice Po   zvládnutí   mnohých   písmen   na   hodinách   čítania   a písania      sa   pani   učiteľky      1.A   a 1.B   triedy rozhodli,   že   svojim   usilovným   žiakom   ukážu   zvláštnu,   čarovnú   miestnosť.   Preto   sa   v marci,   mesiaci knihy,   ocitli   spoločne   v školskej   knižnici.   Porozprávali   sa   o tom,   na   čo   sú   ľuďom   knihy,   ako   poukladané   i   to,   ako   s nimi   zaobchádzať.   To   všetko   sa   prváci   dozvedeli   nielen   od   pani   učiteliek,   ale   aj z rôznych   úloh,   ktoré   museli   zvládnuť.   Či   už   to   bola   tajnička,   hľadané   písmenká,   pomotané   rozprávky, či   poskladané   rozprávkové   puzzle.   No   a nakoniec,   keďže   všetci   prváci   vedia   už   pekne   čítať   aj   písať,   si v skupinkách vyplnili čitateľský list z rozprávky, ktorú si spoločne prečítali. Všetci   sa   už   teraz   tešíme   na   nový   školský   rok,   keď   sa   už      budúci   druháci   zaradia   medzi čitateľov, ktorí si budú požičiavať knihy zo školskej knižnice.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.