Základná škola Veľká Ida
Návšteva Bratislavy
Návšteva Bratislavy  Dňa     13.     11.     2015     sa     37     žiakov z druhého     stupňa     našej     školy     zúčastnilo putovnej      výstavy      Titanic      v priestoroch výstaviska     INCHEBA     v našom     hlavnom meste.   Cesta   do   Bratislavy   sa   začala   už   skoro ráno    o 4.45    hod    v priestoroch    železničnej stanice   v Košiciach.   Po   približne   5   hodinovej   ceste   vlakom   sme   konečne   docestovali   do Bratislavy.    Nasledovala    niečo    vyše    hodinová    prehliadka    výstavy,    kde    sa    žiaci    dozvedeli množstvo informácii o stavbe a plavbe asi najznámejšej lode na svete.                               Po   výstave,   ktorá   zanechala   v žiakoch   množstvo   dojmov   sme   sa   pešo   presunuli   do priestoroch    NR    SR.        V priestoroch    slovenského    parlamentu    sme    sa    dozvedeli    zaujímavé informácie z histórie a súčasnosti nášho zákonodarného orgánu.                               Potom   nasledovala   prechádzka   večernou   Bratislavou,   kde   sme   mali   možnosť   obdivovať krásy   nášho   hlavného   mesta.   Asi   najviac   sa   žiakom   páčila   výmena   vojakov   prezidentskej stráže. Nasledovala    cesta    vlakom    na    východ    našej    republiky,    na    konci    ktorej    si    rodičia vyzdvihli svoje deti na košickej stanici. Akciu   zorganizoval   Mgr.   Kristián   Szabó   a jej   priebeh   mu   pomohli   zabezpečiť   učitelia Mgr. Daniel Rajňák a Ing. Vladimír Strýčko.
Aktualizované: 17.12.2015
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.