Základná škola Veľká Ida
Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo
Aktualizované: 17.12.2015
 Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo Dňa     14.     12.     2015     sa     uskutočnilo     školské     kolo olympiády   z ANJ.   Zúčastnilo   sa   jej   spolu   17   žiakov .   Z toho v kategórii   1A   (5.   -   7.   ročník)   11    žiakov   a v kategórii   1B    (8.   - 9. ročník) 6  žiakov. Členovia komisie: Mgr. Blanka Müllerová, Mgr. Jozef  Tužinský, a Mgr. Kristián Szabó . Olympiáda   pozostávala      z písomnej   ( test )   a ústnej   časti   ( konverzácia,   opis obrázku ). V kategórii   1A    sa   najlepšie   umiestnila   Lenka    Škulková ,   žiačka   6.   A   triedy, na   2.   mieste   skončila   Carmen    Némethová      zo   7.A,   na   3.   miesto   sa   dostala   Ema Sokáčová zo 6.A triedy. V kategórii   1B    sa   najlepšie   umiestnila   Tamara   Takáčová   z 8.   A   triedy Štefan Kočiš z triedy 9.A. Obvodného   kola   olympiády   ANJ,   ktoré   je   naplánované   na   13.   1.   2016,   sa zúčastní Lenka Škulková (v kategórii 1A); Tamara Takáčová Štefan   Kočiš (v kategórii 1B). Správu vyhotovil: Mgr. Szabó Kristián
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.