Základná škola Veľká Ida
Olympiada zo SJL- 2015-2016
Aktualizované: 30.11.2015
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Dňa 9. 11. 2015 sa v priestoroch školskej knižnice uskutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. V tejto súťaži sa zúčastnili žiaci VIII. A a IX. A, ktorí si mali možnosť zmerať svoje jazykovedné a literárne vedomosti a poznatky pod dohľadom poroty, ktorú tvorila p. učiteľka PaedDr. Helena Hribová, p. zástupkyňa Mgr. Ľubica Diškantová a p. učiteľka Mgr. Mária Černá. Súťaž otvorila pani zástupkyňa, ktorá popriala žiakom veľa úspechov. Olympiáda pozostávala z troch častí, a to z vedomostného testu, transformácie textu a z ústneho prejavu, ktorý si žiaci mali pripraviť na určenú tému. Výsledky olympiády nasledovné: 1. miesto získala Diana Molitorisová z IX. A, 2. miesto obsadila Tamara Takáčová z VIII. A, 3. miesto získala Frederika Gyorgyová z VIII. A. O 4. miesto sa podelili Benjamín Lučai a Nikola Vitányová z VIII. A triedy. Víťazka školského kola bude našu školu reprezentovať na okresnom kole, ktoré sa uskutoční v decembri. Prajeme jej veľa úspechov. Aj ostatným umiestneným v školskom kole srdečne blahoželáme a pevne veríme, že sa v ďalšom školskom roku stretneme na školskom kole olympiády zo SJL ešte vo väčšom počte. Veď cieľom tejto súťaže je aj prehĺbenie vzťahu žiakov k materinskému jazyku. Mgr. Mária Černá
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.