Základná škola Veľká Ida
Olympiada zo SJL- 2015-2016
Aktualizované: 30.11.2015
                     Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry                   Dňa   9.   11.   2015   sa   v priestoroch   školskej   knižnice   uskutočnilo   školské kolo    olympiády    zo    slovenského    jazyka    a literatúry.    V tejto    súťaži    sa zúčastnili   žiaci   VIII.   A   a IX.   A,   ktorí   si   mali   možnosť   zmerať   svoje   jazykovedné   a literárne vedomosti    a poznatky    pod    dohľadom    poroty,    ktorú    tvorila    p.    učiteľka    PaedDr.    Helena Hribová,    p.    zástupkyňa    Mgr.    Ľubica    Diškantová    a p.    učiteľka    Mgr.    Mária    Černá.    Súťaž otvorila pani zástupkyňa, ktorá popriala žiakom veľa úspechov. Olympiáda   pozostávala   z troch   častí,   a to   z vedomostného   testu,   transformácie   textu      a z ústneho   prejavu,   ktorý   si   žiaci   mali   pripraviť   na   určenú   tému.   Výsledky   olympiády   nasledovné:      1. miesto získala Diana Molitorisová z IX. A,        2. miesto obsadila  Tamara Takáčová z VIII. A,      3. miesto získala Frederika Gyorgyová z VIII. A. O  4. miesto sa podelili  Benjamín Lučai a Nikola Vitányová z VIII. A triedy. Víťazka   školského   kola   bude   našu   školu   reprezentovať   na   okresnom   kole,   ktoré   sa uskutoční v decembri. Prajeme jej veľa úspechov. Aj   ostatným   umiestneným   v školskom   kole      srdečne   blahoželáme   a pevne   veríme,   že sa   v ďalšom   školskom   roku   stretneme   na   školskom   kole   olympiády   zo   SJL   ešte   vo   väčšom počte. Veď cieľom tejto súťaže je aj prehĺbenie vzťahu žiakov k materinskému jazyku.                                   Mgr. Mária Černá  
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.