Základná škola Veľká Ida
Palma olejná
Aktualizované: 06.06.2016
Palma olejná Naša   škola   sa   tohto   roku   prvýkrát   zapojila   do   celoslovenskej   akcie   Dni   Zelených   škôl, ktorú    sme    organizovali    v    týždni    18.-    22.    apríla    2016,    pri    príležitosti    Dňa    Zeme.    Našou ústrednou témou bolo: Podaj to ďalej – Palma olejná.   Mladí   ekológovia   z V.   B   triedy   (z   ekologického   krúžku)   si   18.   apríla   2016   pripravili prezentáciu      a informačný   letáčik   k aktuálnej   téme   –   Palma   olejná.   O negatívnom   dopade   na naše    životné    prostredie,    zdravie    vyplývajúce    z pestovania    i samotnej    konzumácie    palmy olejnej   sa   v súčasnosti   veľa   rozpráva   a   píše.   Chceli   sme   pri   tejto   príležitosti   priniesť   náš pohľad    na    palmu    olejnú    a oboznámiť    s touto    tematikou    aj    našich    najmladších    žiakov z 1.stupňa.   Žiaci   prvého   stupňa   sa   dozvedeli   niečo   o dažďových   pralesoch,   o orangutanoch a ich spôsobe života a následne vytvorili maketu zdravého pralesa a klčovaného pralesa. Ostatní   žiaci   1.   aj   2.stupňa   ZŠ   sa   zapojili   do   tejto   akcie   zberom   použitých   obalov   od sladkých   a slaných   maškŕt,   na   ktorých   si   radi   pochutnávajú   počas   prestávok.   Dňa   19.   apríla   sa uskutočnil zber, kedy žiaci odhadzovali obaly do určeného vreca namiesto odpadového koša. Na   základe   tohto   zberu   sme   zistili   zaujímavé   informácie.   Vyzbieralo   sa   spolu   278 obalov,   a z toho   bolo   s obsahom   palmového   a palmojadrového   tuku   208   výrobkov.   Najradšej si   pochutnávate   na   Horalkách   (16   obalov),   croissantoch   (12   obalov),   keksíkoch   Milka   (8 obalov),   čipsoch   (   7   obalov),   Alaska   (   6   obalov),   Kap-Kek   (5   obalov)    a samozrejme   na veľkom množstve ďalších rôznorodých hlavne sladkých dobrôt. Záväzkom    do    budúcna    pre    nás    všetkých    by    malo    byť    kupovanie výrobkov,    ktoré    používajú    palmový    olej    certifikovaný    značkou Roundtable   on   Sustainable   Palm   Oil   (RSPO).       Tá   zaručuje,   že   olej nebol   vypestovaný   na   plochách   získaných   odlesnením   chránených lesov.   Určite   nie   je   riešením   prestať   zo   dňa   na   deň   kupovať   palmový olej,    pretože    by    museli        jeho    výrobu    nahradiť    9-krát    väčšími poľnohospodárskymi    plochami,    na    ktorých    by    sa    pestovali    palmu nahradzujúce   plodiny.   To   by   znamenalo   viac   odlesnenia,   zavlažovania,   používania   hnojív   a ešte   väčšie   množstvo   vypustených   skleníkových   plynov.   Chceli   sme   poukázať   na   to,   že   je dôležité čítať zloženie toho, čo konzumujeme.         
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.