Základná škola Veľká Ida
PASOVANIE PRVÁKOV
Aktualizované: 06.12.2015
PASOVANIE PRVÁKOV Táááááák a konečne sme skutoční prváci! Po     troch     mesiacoch     náročnej     práce     a povinností     v prvých triedach   (1.   A   a 1.   B)   sme   sa   4.   decembra   2015   konečne   dočkali. Stali    sme    sa    skutočnými    a právoplatnými    žiakmi    našej    školy, pretože   sme   boli   všetci   pasovaní   za   prvákov.   No   nebolo   to   len   tak   zadarmo.   Naše   pani   učiteľky   pre nás    pripravili    náročné    školské    úlohy,    ktoré    sme    všetci    museli    správne    vypracovať.    Na    správnosť dohliadali   aj   ich   pomocníci,   naši   starší   kamaráti   z III.   A   triedy   a tí   nás   teda   poriadne   potrápili.   Lenže my   sme   všetci   super   žiaci   a všetky   úlohy   sme   zvládli.   Za   splnenie   každej   z nich   sme   dostali   čarovný dukát   a veruže   sme   ich   museli   nazbierať   až   štyri.   Keď   sa   nám   to   všetkým   podarilo   a   dokázali   sme   si ešte aj správne poobúvať svoje papučky, pani učiteľky skontrolovali nazbierané peniažky.  A potom to prišlo! Všetci   sme   si   nastúpili   do   dvoch   radov   a postupne   jeden   po   druhom   sa   z nás   stávali   naozajstní   prváci. Pani   učiteľka   nám   po   spoločnom   sľube,   že   sa   budeme   dobre   učiť   a slušne   správať,   kládla   na   plecia     meč   a pasovala   nás   za   žiakov   –   prvákov.   Aby   sme   na   to   nikdy   nezabudli,   dostali   sme   aj   pasovací dekrét s krásnym obrázkom. Všetci   sme   teraz   nesmierne   hrdí   na   to,   že   sme   naozajstnými   žiakmi   našej   školy   a sľubujeme,   že   aj škola bude pyšná na naše vedomosti i správanie. Skutoční žiaci –prváci 1. A a  1. B triedy
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.