Základná škola Veľká Ida
Plavecký výcvik
Aktualizované: 06.06.2016
Plavecký výcvik Plavecký   výcvik   sa   uskutočnil   v dňoch   4.   4.   2016   –   15.   4.   2016   v bazéne   Fyziatricko   rehabilitačného oddelenia nemocnice v Šaci v dvoch turnusoch. Prvý   turnus   sa   konal   v dňoch   4.   4.   –   8.   4.   2016   a druhý   turnus   od   11.   4.–   15.   4.   2016. Plaveckého výcviku sa zúčastnilo 44 žiakov z I. A, I. B, III. A a IV. A. Cieľom   predplaveckého   výcviku   bolo   preplávať   „štýlom“   kraul   /len   nohy/   12   m s doskou   príp.   bez   dosky,   správne   vydychovať   do   vody   a naučiť   sa   skákať   rybičku   a hlavne odbúrať strach z vody. Cieľom   základného   plaveckého   výcviku   bolo   naučiť   sa   plávať   štýlom   kraul   –   súhra rúk, nôh a dýchania. Prvý   turnus   tvorili   žiaci   prvého      ročníka.   Niektorí   sa   vody   báli   a nevedeli   plávať.   Mali strach   aj   zo   skokov   do   vody.   Po   absolvovaní   plaveckého   výcviku   19   detí   zvládlo   splývanie. Niektoré   deti   sa   naučili   skákať   rybičku   z podrepu,   niektoré   zo   sedu,   iné   skákali   bombu. Dokonca  19 detí  sa naučilo aj vyloviť granát z vody. Druhý   turnus   tvorilo   21   žiakov,   ktorí   už   boli   na   plaveckom   výcviku   a splývanie   mali   zvládnuté.   Traja   žiaci   boli   na   plaveckom   výcviku   prvýkrát,   ale   veľmi   rýchlo   si   na   vodu zvykli.   16   žiakov   zvládlo      súhru   rúk,   nôh   a dýchania   pri   plaveckom   štýle   kraul.   Zároveň   sa naučili skočiť rybičku zo stoja.  8 detí sa naučilo splývať a skočiť rybičku z podrepu. Plávali   sme   pomocou   plaveckých   piškót,   plaveckých   hadov   a   dosiek.   Najväčší   úspech mali   hry:   „Zachráň   sa!“   a   „Na   rybára.“   Počas   plaveckého   výcviku   sme   viedli   deti   k správnej hygiene   počas   pobytu   v bazéne   a bezpečnému   správaniu   sa   v okolí   bazéna.      Zo   dňa   na   deň boli   deti   smelšie,   odvážnejšie   skákali   do   vody   či   splývali.   Tento   výcvik   mal   pozitívny   dopad na   rozvíjanie   plaveckej   gramotnosti   žiakov   ako   aj   na   sebarozvoj   a prekonávanie   strachu   z vody. Plavecký výcvik pre žiakov organizovali  pani učiteľka Mgr. A. Fedorová a pani učiteľka Mgr. B. Müllerová, ktoré sa už teraz tešia na ďalší turnus.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.