Základná škola Veľká Ida
Plavecký výcvik
Aktualizované: 06.06.2016
Plavecký výcvik Plavecký výcvik sa uskutočnil v dňoch 4. 4. 2016 15. 4. 2016 v bazéne Fyziatricko rehabilitačného oddelenia nemocnice v Šaci v dvoch turnusoch. Prvý turnus sa konal v dňoch 4. 4. 8. 4. 2016 a druhý turnus od 11. 4.– 15. 4. 2016. Plaveckého výcviku sa zúčastnilo 44 žiakov z I. A, I. B, III. A a IV. A. Cieľom predplaveckého výcviku bolo preplávať „štýlom“ kraul /len nohy/ 12 m s doskou príp. bez dosky, správne vydychovať do vody a naučiť sa skákať rybičku a hlavne odbúrať strach z vody. Cieľom základného plaveckého výcviku bolo naučiť sa plávať štýlom kraul súhra rúk, nôh a dýchania. Prvý turnus tvorili žiaci prvého ročníka. Niektorí sa vody báli a nevedeli plávať. Mali strach aj zo skokov do vody. Po absolvovaní plaveckého výcviku 19 detí zvládlo splývanie. Niektoré deti sa naučili skákať rybičku z podrepu, niektoré zo sedu, iné skákali bombu. Dokonca 19 detí sa naučilo aj vyloviť granát z vody. Druhý turnus tvorilo 21 žiakov, ktorí boli na plaveckom výcviku a splývanie mali zvládnuté. Traja žiaci boli na plaveckom výcviku prvýkrát, ale veľmi rýchlo si na vodu zvykli. 16 žiakov zvládlo súhru rúk, nôh a dýchania pri plaveckom štýle kraul. Zároveň sa naučili skočiť rybičku zo stoja. 8 detí sa naučilo splývať a skočiť rybičku z podrepu. Plávali sme pomocou plaveckých piškót, plaveckých hadov a dosiek. Najväčší úspech mali hry: „Zachráň sa!“ a „Na rybára.“ Počas plaveckého výcviku sme viedli deti k správnej hygiene počas pobytu v bazéne a bezpečnému správaniu sa v okolí bazéna. Zo dňa na deň boli deti smelšie, odvážnejšie skákali do vody či splývali. Tento výcvik mal pozitívny dopad na rozvíjanie plaveckej gramotnosti žiakov ako aj na sebarozvoj a prekonávanie strachu z vody. Plavecký výcvik pre žiakov organizovali pani učiteľka Mgr. A. Fedorová a pani učiteľka Mgr. B. Müllerová, ktoré sa už teraz tešia na ďalší turnus.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.