Základná škola Veľká Ida
Pohrajme sa s číslami
Aktualizované: 06.12.2015
Pohrajme sa s číslami. Dňa 26. 11. 2015 si žiaci štvrtých ročníkov špeciálnych tried zmerali svoje matematické vedomosti a zručností v súťaži ,, Pohrajme sa s číslami.“ Vytvorené boli tri trojčlenné družstvá. Dve družstvá zo  III. a IV. špeciálnej triedy a jedno družstvo z IV. a V. B špeciálnej triedy. Žiaci riešili matematické hádanky, geometrické sudoku, slovné úlohy, numerické príklady, rátali reťazovky, či skladali matematické domino. Na základe získaných bodov za správne a rýchlo vyriešené úlohy umiestnenie družstiev bolo nasledovné. I. miesto: III. a IV. ŠT Norma Morová Leonard Turták Marek Kuru II. miesto: IV. a V. ŠT Liliana Morová Daniela Horváthová Sebastián Čisár III. miesto: III. a IV. ŠT Richard Kandráč Dávid Žiga Všetci súťažiaci boli odmenení sladkou odmenou a medailou. Mgr. Mikulová
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.