Základná škola Veľká Ida
Pohrajme sa s číslami
Aktualizované: 06.12.2015
Pohrajme sa s číslami. Dňa   26.   11.   2015   si      žiaci   štvrtých   ročníkov         špeciálnych     tried      zmerali   svoje   matematické   vedomosti      a zručností      v   súťaži   ,, Pohrajme   sa   s číslami.“   Vytvorené   boli   tri      trojčlenné   družstvá. Dve   družstvá   zo    III.   a IV.   špeciálnej   triedy   a jedno   družstvo   z IV. a V. B špeciálnej triedy.  Žiaci    riešili    matematické    hádanky,    geometrické    sudoku,    slovné    úlohy,    numerické príklady,      rátali   reťazovky,      či   skladali      matematické   domino.      Na   základe   získaných   bodov   za správne  a rýchlo  vyriešené úlohy  umiestnenie družstiev bolo nasledovné. I. miesto:  III. a IV. ŠT                               Norma Morová          Leonard Turták                               Marek Kuru            II. miesto:  IV. a V. ŠT                   Liliana Morová       Daniela Horváthová                               Sebastián Čisár           III. miesto: III. a IV. ŠT                              Richard  Kandráč                              Dávid Žiga Všetci súťažiaci boli odmenení sladkou odmenou a medailou.                                                                                                                                                                                                     Mgr. Mikulová
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.