Základná škola Veľká Ida
Protidrogová prednáška – Pravda o drogách
Aktualizované: 17.12.2015
Protidrogová prednáška – Pravda o drogách Drogy sa dnes stali problémom číslo jeden. Koľkokrát táto veta zaznela v rôznych diskusiách, reláciách v TV alebo článkoch tlači? Môžeme povedať, že mnohokrát. Správy o drogách a drogovo závislých sa množia a zaplavujú nás deň čo deň. A preto v dôsledku týchto skutočností nám boli dňa 30. 11. 2015 prostredníctvom zaujímavej prednášky poskytnuté mnohé ďalšie informácie o drogách a o ich dôsledkoch na ľudský organizmus a na jeho celkovú existenciu. Organizácia Slovensko bez drog , ktorá túto prednášku zabezpečila, bola pre všetkých žiakov veľmi zaujímavá., a preto sa jej zúčastnili žiaci všetkých tried II. stupňa..Po jej skončení si pán Remper prostredníctvom spätnej väzby- krátkeho dotazníka- zisťoval, aký ohlas mala u žiakov a čo si zapamätali. Po tejto zaujímavej besede, ktorá sa nám všetkým páčila, sme sa len utvrdili v tom, že nikdy nemáme zobrať drogu.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.