Základná škola Veľká Ida
Protidrogová prednáška – Pravda o drogách
Aktualizované: 17.12.2015
           Protidrogová prednáška – Pravda o drogách Drogy    sa        dnes    stali        problémom    číslo    jeden. Koľkokrát    už    táto    veta    zaznela    v rôznych    diskusiách, reláciách   v TV   alebo   článkoch   v    tlači?   Môžeme   povedať, že   mnohokrát.      Správy   o drogách   a   drogovo   závislých   sa množia   a   zaplavujú   nás   deň   čo   deň.   A preto   v dôsledku týchto     skutočností     nám     boli          dňa     30.     11.     2015        prostredníctvom   zaujímavej   prednášky   poskytnuté   mnohé ďalšie   informácie   o drogách   a o   ich   dôsledkoch   na   ľudský   organizmus   a na   jeho   celkovú existenciu.    Organizácia    Slovensko    bez    drog ,    ktorá    túto    prednášku    zabezpečila,    bola    pre všetkých   žiakov   veľmi   zaujímavá.,   a preto   sa   jej   zúčastnili   žiaci   všetkých   tried   II.   stupňa..Po jej      skončení   si   pán      Remper   prostredníctvom   spätnej   väzby-   krátkeho   dotazníka-   zisťoval, aký ohlas mala u žiakov a čo si zapamätali. Po   tejto   zaujímavej   besede,   ktorá   sa   nám   všetkým   páčila,   sme   sa   len   utvrdili   v tom,   že nikdy nemáme zobrať drogu.                                                                   
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.