Základná škola Veľká Ida
Školské kolo Biologickej olympiády
Aktualizované: 29.02.2016
Školské kolo Biologickej olympiády Dňa     10.     2.     2016     sa     uskutočnilo školské   kolo   Biologickej   olympiády,   do ktorého    sa    zapojilo    23    žiakov.    Žiaci boli     rozdelení     do     dvoch     kategórií a súťažili    v teoretickej    a následne    aj v praktickej      časti.      Praktická      časť pozostávala   z poznávania   živočíšnych stôp,    rastlinných    a živočíšnych    druhov.    Tu    sa    prejavili    isté    medzery    najmä    v poznávaní rastlinných druhov, ktoré bude potrebné viac upevniť:) V každom   prípade   je   potešujúci   záujem   zo   strany   žiakov   a tešíme   sa   na   ďalšie   stretnutie o rok! Výsledky Kategória 5.,6.,7.ročník 1.miesto – Tomáš Bakši (70,7%) 2.miesto – Roland Kigler (68,8%) 3.miesto – Šimon Szilasi (67,9%) Ďalší úspešní riešitelia: Maxim Pollák – V.B Samuel Štefán – V.B Daniel Hajduček – VI.A Liana Ignáthová – VI.A Krisztián Szabó – VI.A Carmen Némethová – VII.A Matúš Papernik  - VII.A Kategória 8.,9.ročník 1.miesto – Diana Molitorisová (72,4%) 2.miesto – Lívia Kövesdiová (71,9%) 3.miesto – Samuel Mida (68,9%) Ďalší úspešní riešitelia: Nikola Vitániová – VIII.A Tamara Takácsová – VIII.A
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.