Základná škola Veľká Ida
Školské kolo geografickej olympiády
Aktualizované: 17.12.2015
Školské kolo geografickej olympiády                            Dňa   8.12.2015   sa   uskutočnilo   na   našej   škole   školské   kolo geografickej    olympiády.    Cieľom    geografickej    olympiády    je rozvíjať    záujem    žiakov    o    geografiu    ako    nosného    predmetu poznávania      krajiny      a      prírody.      Má      podporiť      rozširovanie geografických     vedomostí     žiakov,     ich     praktických     zručností     v topografii,    v    záujmovej    činnosti    pri    poznávaní    a    ochrane    miestnej krajiny. Do predmetovej olympiády sa zapojili žiaci 5. – 9. ročníka. Spolu ich bolo 27 žiakov.                                                  Úspešní riešitelia: Kategória G – 5.ročník: Tomáš Bakši V.B 90 bodov Samuel Štefán  V.B 81 bodov Maxim Pollák V.B 80 bodov Šimon Stefán V.B 72 bodov Roland Kigler V.A 65 bodov Šimon Szilasi V.A 57 bodov Samuel Grác V.B 56 bodov   Kategória F – 6. a 7. ročník: Lenka Škulková VI.A 95 bodov Ema Sokáčová VI.A 79 bodov Michaela Štromplová VII.A 78 bodov Kristián Szabó VI.A 70 bodov Daniel Hajduček VI.A 64 bodov Carmen Németová VII.A 63 bodov Natália Berdisová VI.A 59 bodov Adrián Horváth VI.A 56 bodov Kategória E – 8. a 9. ročník  Diana Molitorisová IX.A 89 bodov Lívia Kövešdiová IX.A 81 bodov Frederika Györgyová VIII.A 80 bodov Patrik Brezo IX.A 65 bodov Nikola Vitániová VIII.A 64 bodov Vivien Kanócová IX.A 61 bodov Zo   školského   kola   do   okresného   kola   všetkých   kategórií   –   t.j.   kat.   E,   F,   G   postupujú   prví   traja úspešní   riešitelia.   Úspešným   riešiteľom   olympiády   sa   v   jednotlivých   kategóriách   stáva   ten žiak, ktorý dosiahne v školskom kole minimálne 55 bodov. Úspešným riešiteľom blahoželáme. Žiakov pripravili p. uč. Timárová a p. uč. Gallayová.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.