Základná škola Veľká Ida
Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína
Aktualizované: 30.03.2016
Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína
Dňa 9. marca 2016 sa v našej škole konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína v
prednese poézie a prózy. Všetci súťažiaci nám prítomným ako aj našej prísnej porote, ktorej
členkou bola pani zástupkyňa Borisová, p. učiteľka Hribová, p. učiteľka Černá a p. učiteľka
Fedorová, pripravili nevšedný zážitok a pôžitok z krásneho umeleckého slova. Veľmi nás
potešil aj fakt, že sa v tohtoročnej recitačnej súťaži zúčastnilo recitátorov v hojnom počte.
V nasledujúcom prehľade vám ponúkame výsledky školského kola súťaže ,, Hviezdoslavov
Kubín“:
POÉZIA Kategória Miesto
Meno recitátora
Trieda
I.
1.
Nikola Lukáčová
III.A
2.
Lukáš Iglai
III.A
3.
Tamara Farkašová
III.A Cynthia Victoria Bobalová III.A II.
1.
neudelené
-
2.
Chanel Trelová
V.B
3.
Miriam Némethová
VI.A
PRÓZA Kategória Miesto
Meno recitátora
Trieda
I.
1.
Patrik Lipták
III.A
2.
Simona Jakelová
IV.A
3.
Mirka Bačová
III.A
II.
1.
Natália Berdisová VI.A 2.
Tomáš Bakši
V.B
3.
Brigita Harbuľáková
V.A Richard Sabol
VI.A
III.
1.
Diana Molitorisová
IX.A
2.
Matúš Papernik
VII.A
3.
Patrik Brezo
IX.A
Recitátori umiestnení na 1. mieste budú našu školu reprezentovať v okresnom kole recitačnej
súťaže ,,Hviezdoslavov Kubín“ dňa 8.4.2016 (poézia) a 12.4.2016 (próza). Víťazom
jednotlivých kategórií blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a pevne veríme,
že v ďalšom školskom roku sa do recitačnej súťaže zapojí ešte väčší počet recitátorov. Mgr. Mária Černá
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.