Základná škola Veľká Ida
Školský karneval
Aktualizované: 06.06.2016
                               Školský karneval  Bosorky,   princezné,   strašidlá,   šašovia,   hrbáč,   lekár   –   tie   a ešte   aj   mnohé   iné   masky   sa   stretli v rámci   každoročného   tradičného   školského   karnevalu,   ktorý   sa   v našej   škole   uskutočnil   dňa   12. februára   2016.   Jeho   súčasťou   bola   aj   nekompromisná   porota,   ktorej   úlohou   bolo   vybrať   a krásnou vecnou   cenou   aj   oceniť   niekoľko   najzaujímavejších   a najatraktívnejších   masiek,   medzi   ktorými   boli   aj tzv.   ekomasky.      Všetky   masky   a ich   rodičia   si   mali   možnosť   zakúpiť   aj   lístok   do   tomboly,   v ktorej nechýbali    zaujímavé    ceny.    Po    promenáde    masiek    a a vyhlásení    výsledkov    tomboly    nasledovala      diskotéka,   ktorá   všetkých   účastníkov   karnevalu   príjemne   zabavila.   Všetkým   organizátorom   karnevalu     vrátane masiek srdečne ďakujeme a tešíme sa na karneval opäť  v ďalšom školskom roku.                                                                                                   Mgr. Mária Černá  
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.