Základná škola Veľká Ida
Slávik našej školy
Aktualizované: 28.02.2016
Slávik našej školy 25.    februára    2016    sme    sa    po    roku    opäť    zišli    na školskej   súťaži   ,,Slávik   našej   školy“.   Účasť   súťažiacich, s počtom    39,    svedčila    o tom,    že    záujem    o slovenskú    ľudovú    pieseň,    ale i o rómsku, je veľký. Na   úvod   zaznela   pieseň   ,,Spievanky,   spievanky...“,   ktorú   si   žiaci   mohli zaspievať   so   sprievodom   hudby.   Po   dospievaní   piesne   sme   deťom   predstavili   aj niektoré    hudobné    nástroje,    ako    akordeón,    husle,    zvonkohru,    klavír,    bubon... Potom   už   začala   samotná   súťaž.   Výkon   súťažiacich   hodnotila   3-členná   porota, ktorá nakoniec rozhodla takto: 1. kategória: 1. miesto: Valentína Horvátová 0.C 2. miesto: Angelika Csiszárová 4.B 3. miesto: Diego Jano a Dominik Mirga 3.B 2. kategória: 1. miesto: Henrieta Janová a Emília Janová 5.C 2. miesto: Jozefína Čisárová VII.-VIII.ŠT 3. miesto: Mauricio Jano a Nikolas Čisár II.-III.ŠT Hoci umiestnenie získali len niektorí žiaci, víťazmi sa stali všetci súťažiaci, už len za odvahu postaviť sa pred publikum. Nebuďte smutní, veď o rok sme tu zas! PaedDr. Agnesa Gálová  
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.