Základná škola Veľká Ida
Slávik našej školy
Aktualizované: 28.02.2016
Slávik našej školy 25. februára 2016 sme sa po roku opäť zišli na školskej súťaži ,,Slávik našej školy“. Účasť súťažiacich, s počtom 39, svedčila o tom, že záujem o slovenskú ľudovú pieseň, ale i o rómsku, je veľký. Na úvod zaznela pieseň ,,Spievanky, spievanky...“, ktorú si žiaci mohli zaspievať so sprievodom hudby. Po dospievaní piesne sme deťom predstavili aj niektoré hudobné nástroje, ako akordeón, husle, zvonkohru, klavír, bubon... Potom začala samotná súťaž. Výkon súťažiacich hodnotila 3-členná porota, ktorá nakoniec rozhodla takto: 1. kategória: 1. miesto: Valentína Horvátová 0.C 2. miesto: Angelika Csiszárová 4.B 3. miesto: Diego Jano a Dominik Mirga 3.B 2. kategória: 1. miesto: Henrieta Janová a Emília Janová 5.C 2. miesto: Jozefína Čisárová VII.-VIII.ŠT 3. miesto: Mauricio Jano a Nikolas Čisár II.-III.ŠT Hoci umiestnenie získali len niektorí žiaci, víťazmi sa stali všetci súťažiaci, už len za odvahu postaviť sa pred publikum. Nebuďte smutní, veď o rok sme tu zas! PaedDr. Agnesa Gálová
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.