Základná škola Veľká Ida
Smetné koše
Aktualizované: 06.06.2016
OSADENIE SMETNÝCH KOŠOV V AREÁLI ŠKOLY V spolupráci   s obcou   Veľká   Ida   boli   koncom   mája   2015   osadené   smetné   koše   v areáli našej školy. Umiestnili sme ich pred budovou školy a pri vchode na školský dvor. Aj    týmto    spôsobom    sa    snažíme    prispieť    k tomu,    aby    si    žiaci    uvedomili    potrebu    chrániť životné prostredie a skrášľovať svoje okolie.            Vypracovala: Mgr. Eva Timárová
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.