Základná škola Veľká Ida
Tekviciáda
Aktualizované: 30.11.2015
Tekviciáda   Vo   štvrtok,   22.   novembra,   sa   žiaci I.   stupňa   zapojili   už   do   každoročnej   akcie v tomto jesennom čase – do tekviciády. Vyrezávanie,   ozdobovanie,   skrášľovanie   tekvíc   –   to   bola   činnosť,   v ktorej   žiaci   mali možnosť   ukázať   svoju   zručnosť   a estetické   cítenie.      Pripojili   sa   k nám   aj   žiaci   z družiny,   ktorí vytvorili   rovnako      krásne   aranžmány      z jesenných   prírodnín.   V 0.   C   triede   a v   školskom   klube, kde sa celá akcia odohrávala, vládla skvelá atmosféra. Všetky   výrobky   boli   vystavené   na   chodbe,   kde   ich   mohli   obdivovať   učitelia,   rodičia i ostatní  žiaci. Celú akciu zorganizovali p. uč. Radvanová, p.uč. Horváth a p. vych. Kostyrinová.  Ďakujeme.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.