Základná škola Veľká Ida
Týždeň boja proti drogám - filmové popoludnie
Aktualizované: 06.12.2015
                     Týždeň boja proti drogám  - filmové popoludnie                                    Drogy   sa   stali   súčasťou   každodenného   života.   Diskotéky,   ulice,   školy   či      parky      sú   plné drog.   V   posledných   rokoch   sa   množia   správy   o   drogových   problémoch.   Drogy   sa   objavujú   v televízii,   v   novinách   i v   časopisoch.   Vidíme   ich   zabavovať   na   letiskách   a   uliciach   našich miest.    Sledujeme    reportáže    o    ich    ilegálnej    výrobe    a    predaji.       Jednoducho    -        drogy    sa nachádzajú   všade,   a   tak   je   lepšie   niečo   o   nich   vedieť   a vyvarovať   sa   ich,   ako   sa   tváriť,   že neexistujú.  Najrizikovejšou   skupinou,   ktorú   ohrozujú   drogy,   je   mládež.   Mladí   ľudia   siahnu   po droge   mnohokrát   iba   z nudy,   inokedy   vplyvom   prostredia,   ale i zo   samotnej   nevedomosti, pretože   nevedia,   čo   to   droga   je   a čo   sa   stane,   keď   drogu   užijú.   Dostupnosť   drog,   či   legálnych   alebo   nelegálnych,   už   nie   je   problémom   ani    pre   žiakov   základných   škôl.   Je   to   iba   otázka   voľby!   No   nato,   aby   si   mladý   človek,   ktorý   má   pred   sebou   budúcnosť,   vybral správnu    cestu,    musí    mať    dostatok    informácií    o tom,    čo    drogy    sú    a čo    ich    užívanie znamená    pre mladý organizmus.   A    preto    na    základe    týchto    skutočností    sa    dňa    27.    novembra    2015    v priestoroch školskej    knižnice    uskutočnilo        tzv.    ,,kinopopoludnie“,        v rámci    ktorého    sme        mali prostredníctvom    skutočného    dokumentu    vytvoreného    skrytou    kamerou    s názvom    ,,Keď musíš,   tak   musíš“       možnosť   nahliadnuť   do   života   narkomanov   a drogových   dílerov.   Po     tomto   dokumente   nasledoval      film      s názvom   ,,Drogová   závislosť“       zobrazujúci   isté      životné obdobie mladého 20-ročného  dievčaťa, ktorého  život postupne zničili drogy.    Dokument      a film   o drogách   sa   nám   veľmi   páčil   a uvedomili   sme   si   jednu   vec,      a to     že    nikdy    v živote    my,    žiaci    ZŠ    Veľkej    Idy,    nezoberieme    drogu.    Veď    platí    staré    známe pravidlo:,,   Ľudia   síce   berú   drogy,   ale   drogy   si   na   oplátku   berú   životy   ľudí.“   A my   chceme prežiť krásny a plnohodnotný život. Život bez drog.                                                                                     Mgr. Mária Černá
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.