Základná škola Veľká Ida
Týždeň boja proti drogám - filmové popoludnie
Aktualizované: 06.12.2015
Týždeň boja proti drogám - filmové popoludnie   Drogy sa stali súčasťou každodenného života. Diskotéky, ulice, školy či parky plné drog. V posledných rokoch sa množia správy o drogových problémoch. Drogy sa objavujú v televízii, v novinách i v časopisoch. Vidíme ich zabavovať na letiskách a uliciach našich miest. Sledujeme reportáže o ich ilegálnej výrobe a predaji.    Jednoducho - drogy sa nachádzajú všade, a tak je lepšie niečo o nich vedieť a vyvarovať sa ich, ako sa tváriť, že neexistujú. Najrizikovejšou skupinou, ktorú ohrozujú drogy, je mládež. Mladí ľudia siahnu po droge mnohokrát iba z nudy, inokedy vplyvom prostredia, ale i zo samotnej nevedomosti, pretože nevedia, čo to droga je a čo sa stane, keď drogu užijú. Dostupnosť drog, či legálnych alebo nelegálnych, nie je problémom ani  pre žiakov základných škôl. Je to iba otázka voľby! No nato, aby si mladý človek, ktorý pred sebou budúcnosť, vybral správnu cestu, musí mať dostatok informácií o tom, čo drogy a čo ich užívanie znamená    pre mladý organizmus.   A preto na základe týchto skutočností sa dňa 27. novembra 2015 v priestoroch školskej knižnice uskutočnilo tzv. ,,kinopopoludnie“, v rámci ktorého sme mali prostredníctvom skutočného dokumentu vytvoreného skrytou kamerou s názvom ,,Keď musíš, tak musíš“ možnosť nahliadnuť do života narkomanov a drogových dílerov. Po tomto dokumente nasledoval film s názvom ,,Drogová závislosť“ zobrazujúci isté životné obdobie mladého 20-ročného dievčaťa, ktorého život postupne zničili drogy. Dokument a film o drogách sa nám veľmi páčil a uvedomili sme si jednu vec, a to že nikdy v živote my, žiaci Veľkej Idy, nezoberieme drogu. Veď platí staré známe pravidlo:,, Ľudia síce berú drogy, ale drogy si na oplátku berú životy ľudí.“ A my chceme prežiť krásny a plnohodnotný život. Život bez drog. Mgr. Mária Černá
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.