Základná škola Veľká Ida
Týždeň slovenských knižníc
Aktualizované: 11.04.2016
Týždeň slovenských knižníc – 14.-18. marec 2016             Známy pedagóg J.A. Komenský povedal: „Nemilovať knihy  znamená nemilovať múdrosť,  nemilovať múdrosť znamená stávať sa hlupákom.“  Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s mesiacom knihy. Zdrojom stretnutí s knihami  nie sú len kníhkupectvá a vlastné domáce knižné zbierky, ale svoje nezastupiteľné miesto  majú aj knižnice – kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, ktoré  aj dnes poukazujú na svoje historicky overené miesto v spoločnosti a ktoré dokazujú, že sú  životaschopné inštitúcie, moderné vo svojom občianskom a nezastupiteľnom odkaze aj na prahu 21. storočia. Aj my sme si v našej škole pripomenuli význam kníh a nezastupiteľný význam knižníc tematickým ,,Týždňom slovenských knižníc“, počas ktorého sme  v dňoch od 14. –do 18. marca 2016 strávili príjemné zábavno-náučné popoludnia v našej školskej knižnici s našimi učiteľmi,  a to s p. zástupkyňou Diškantovou,  p. uč.Hribovou,  p. uč. Černou, p. uč. Besterciovou, p. uč. Rajňákom a p.uč. Mattom. V tomto príjemnom prostredí školskej knižnice plnom čarovných kníh sme sa dozvedeli nielen nové zaujímavosti zo sveta kníh a knižníc, ale okrem toho sme si zasúťažili, zahrali na básnikov i na grafických dizajnérov, a tak sme sa pokúšali navrhnúť napríklad zaujímavé obaly kníh, ale aj zaujímavé rozprávkové postavičky. Dozvedeli sme sa aj mnoho zaujímavostí o mnohých autoroch súčasných slovenských piesní  a v neposlednom rade sme si mnohé slovenské moderné piesne aj veselo zaspievali.  Už teraz sa tešíme na ďalší ročník ,,Týždňa slovenských knižníc“ v ďalšom školskom roku a veríme, že nás v kúzelnom svete  školskej knižnice bude ešte viac ako tento školský rok.                                                                                                     Mgr. Mária Černá .
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.