Základná škola Veľká Ida
Týždeň slovenských knižníc
Aktualizované: 11.04.2016
Týždeň slovenských knižníc – 14.-18. marec 2016
            Známy pedagóg J.A. Komenský povedal:
„Nemilovať knihy  znamená nemilovať múdrosť,
 nemilovať múdrosť znamená stávať sa hlupákom.“ 
Už tradične mesiac marec spájame nielen s
príchodom jari, ale i s mesiacom knihy. Zdrojom stretnutí s
knihami  nie sú len kníhkupectvá a vlastné domáce knižné zbierky, ale svoje nezastupiteľné miesto 
majú aj knižnice – kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, ktoré  aj dnes poukazujú na svoje historicky
overené miesto v spoločnosti a ktoré dokazujú, že sú  životaschopné inštitúcie, moderné vo svojom
občianskom a nezastupiteľnom odkaze aj na prahu 21. storočia.
Aj my sme si v našej škole pripomenuli význam kníh a nezastupiteľný význam knižníc
tematickým ,,Týždňom slovenských knižníc“, počas ktorého sme  v dňoch od 14. –do 18. marca 2016
strávili príjemné zábavno-náučné popoludnia v našej školskej knižnici s našimi učiteľmi,  a to s p.
zástupkyňou Diškantovou,  p. uč.Hribovou,  p. uč. Černou, p. uč. Besterciovou, p. uč. Rajňákom
a p.uč. Mattom. V tomto príjemnom prostredí školskej knižnice plnom čarovných kníh sme sa
dozvedeli nielen nové zaujímavosti zo sveta kníh a knižníc, ale okrem toho sme si zasúťažili, zahrali
na básnikov i na grafických dizajnérov, a tak sme sa pokúšali navrhnúť napríklad zaujímavé obaly
kníh, ale aj zaujímavé rozprávkové postavičky. Dozvedeli sme sa aj mnoho zaujímavostí o mnohých
autoroch súčasných slovenských piesní  a v neposlednom rade sme si mnohé slovenské moderné
piesne aj veselo zaspievali. 
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník ,,Týždňa slovenských knižníc“ v ďalšom školskom roku
a veríme, že nás v kúzelnom svete  školskej knižnice bude ešte viac ako tento školský rok.
                                                                                                    Mgr. Mária Černá
.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.