Základná škola Veľká Ida
Valentínske minizáložky do kníh
Aktualizované: 06.06.2016
                                             Valentínske  MINI-záložky do kníh                                                     (Hodnotiaca správa)       Zmyslom   života   človeka   je   nielen   zdravie   a šťastie,   ale   aj   láska.   Láska   je   zázrakom   života.
Každý   z   nás   si   praje,   aby   bol   milovaný   a   šťastný.   Šťastie   sa   neraz   ukrýva   i   v   tých   najmenších
detailoch.   Preto   pri   príležitosti   sviatku   sv.   Valentína   a pri   príležitosti   blížiaceho   sa   marca   ako   mesiaca
kníh   žiaci   krúžku   Mladý   jazykovedec   a žiaci   Rozhlasového   krúžku      spolu   s p.   uč.   Černou   vytvorili      na
začiatku   februára   2016   pre   všetkých   žiakov   a učiteľov   školy   krásne   valentínske   mini-záložky   do   kníh.
Aj   prostredníctvom   nich      chceli   poukázať   na   dôležitosť      a nenahraditeľnosť   lásky      pre   život   človeka.
Ako    napísal    anglický    spisovateľ    Sydney    Smith:    ,,    Milovať    a    byť    milovaný    je    najväčším    šťastím     
ľudského   bytia.“.   Nezabúdajme      preto   na   to   a uchovajme   si   túto   jeho   vzácnu   myšlienku      navždy
hlboko vo svojom  srdci.
                                                                                        Mgr. Mária Černá
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.