Základná škola Veľká Ida
Valentínske minizáložky do kníh
Aktualizované: 06.06.2016
Valentínske MINI-záložky do kníh (Hodnotiaca správa) Zmyslom života človeka je nielen zdravie a šťastie, ale aj láska. Láska   je   zázrakom   života. Každý   z   nás   si   praje,   aby   bol   milovaný   a   šťastný.   Šťastie   sa   neraz   ukrýva   i   v   tých   najmenších detailoch.   Preto   pri   príležitosti   sviatku   sv.   Valentína   a pri   príležitosti   blížiaceho   sa   marca   ako   mesiaca kníh   žiaci   krúžku   Mladý   jazykovedec   a žiaci   Rozhlasového   krúžku     spolu   s p.   uč.   Černou   vytvorili     na začiatku   februára   2016   pre   všetkých   žiakov   a učiteľov   školy   krásne   valentínske   mini-záložky   do   kníh. Aj   prostredníctvom   nich     chceli   poukázať   na   dôležitosť     a nenahraditeľnosť   lásky     pre   život   človeka. Ako    napísal    anglický    spisovateľ    Sydney    Smith:    ,,    Milovať    a    byť    milovaný    je    najväčším    šťastím    ľudského   bytia.“.   Nezabúdajme     preto   na   to   a uchovajme   si   túto   jeho   vzácnu   myšlienku     navždy hlboko vo svojom srdci. Mgr. Mária Černá
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.