Základná škola Veľká Ida
Vianočné aranžovanie
Aktualizované: 18.01.2016
Vianočné aranžovanie Dňa    15.    12.    2015    sa    uskutočnilo    na   našej   škole   vianočné  aranžovanie.   Žiaci   5.   až    9.    ročníka    opäť   dokázali   svoju   tvorivosť spojenú    s kreativitou.         Pri     aranžovaní     vládla    sviatočná    prípravná  atmosféra    spojená   s túžobným   očakávaním   najkrajších   sviatkov   roka.     Žiakmi   zhotovené   práce   boli   vystavené   vo   vstupnej   hale   školy,   kde   ich   mohli   obdivovať žiaci ako aj rodičia prítomní na slávnostnom programe Vianočnej akadémie.  Všetkým    žiakom,    ktorí    sa    tejto    akcie    zúčastnili a takisto   p.    uč.    Timárovej,      p.    uč.  Kissovej    a p.    uč.    Stahovcovej, ktoré     túto     akciu     zorganizovali     ďakujeme     a už    teraz    sa tešíme na ďalšie akcie podobného charakteru v budúcom školskom roku.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.