Základná škola Veľká Ida
Vianočný florbalový turnaj
Aktualizované: 18.01.2016
Florbal Medzi    atraktívne    druhy    športu    v            našej    škole    patrí florbal.    Ing.    Babica    a p.    Kender    zorganizovali    pre    žiakov vianočný  turnaj, ktorého sa zúčastnilo 7 tried I. stupňa. 17. 12. 2015 sa odohrali finálové zápasy.   Umiestnenie: 1. miesto -  IV. B                        2. miesto -   III. B                        3. miesto -   II. C
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.