Základná škola Veľká Ida
Vianočný predaj koláčikov
Aktualizované: 18.01.2016
Vianočný predaj koláčikov Blížia   sa   najkrajšie   sviatky   v roku   –   Vianoce,   kedy   nám   Boh     daroval    dar    v nevyčísliteľnej    hodnote,    svojho    syna,    Pána    Ježiša Krista.    Rozhodli    sme    sa,    že    aj    my    chceme    niekoho    obdarovať. V rámci    Detského    činu    roka    sme    si    vybrali    jednu    z možností    Dobrý   nápad,   kde   sme   oslovili   mamičky   našich   žiakov   IV.A,   III.A,   I.A   a I.B,   aby   upiekli koláče.   Tento   nápad   sa   mnohým   mamičkám   páčil   a predaj   koláčikov   trval   od   14.12.   do   16.12. V tieto   dni   si   mohli   žiaci   našej   školy,   učitelia   a iní   zamestnanci   zakúpiť   toľko   koláčikov, o koľko   mali   záujem.   Z predaja   sme   získali   peknú   sumu   177   eur ,   ktorú   sme   sa   rozhodli darovať   občianskemu   združeniu   Červený   nos   Clowndoctors ,   ktorí   prinášajú   radosť   a smiech chorým deťom tam, kde to najviac potrebujú. Radosť   a dobrá   nálada   sú   potrebné   pre   sviatočné   i všedné   dni!   Našim   žiakom   sa   to páčilo a ak to bude možné, budeme v tom pokračovať aj v budúcich rokoch. Ďakujeme za účasť všetkým, ktorí sa do Dobrého nápadu zapojili! Vypracovala: Mgr. Hájeková Vlasta
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.