Základná škola Veľká Ida
Žabákujem za zdravie
Aktualizované: 09.11.2015
VEĽKÁ IDA
„ŽABÁKUJE“ ZA ZDRAVIE!
Liga   proti   rakovine   vyhlásila   Týždeň
proti    rakovine    2015,        a preto    sa    naša    škola
zapojila   do   peknej   akcie   „Žabáky   za   zdravie“.    
Keďže    pohyb    je    jeden    z    hlavných    faktorov
prevencie     vzniku     rakoviny,     chceli     sme     si
dokázať   a   ukázať,   že   aj   športovanie   môže   byť
zábavné.   „Nežabákujeme“   preto,   aby   sme   lámali   rekordy,   „žabákujeme“      za   to
najcennejšie, čo máme a je len jedno, naše zdravie.
Ďakujeme všetkým žiakom školy,  ktorí „nažabákovali“ úctyhodných
 27 860 „žabákov“.
Na túto akciu dozerali PaedDr. V. Horváth,  Mgr. M. Matta  a Mgr. M. Radvanová.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.