Základná škola Veľká Ida
Záložka do knihy
Aktualizované: 22.11.2015
     Záložka  do knihy spája školy Naša    škola    sa    aj    tento    rok    zapojila    pri príležitosti     10.     výročia      Medzinárodného     dňa školských      knižníc       do      6.      ročníka      česko- slovenského   projektu   Záložka   do   knihy   spája   školy pod      názvom      „Múdrosť      ukrytá      v knihách“.  Vyhlasovateľom        projektu        bola        Slovenská pedagogická     knižnica     v Bratislave      a      Národné pedagogické múzeum a knižnica J. A. Komenského v Prahe. Žiaci   I.   a II.   stupňa   ZŠ   aj   špeciálnych   tried   vyrobili   spoločne   prekrásne   záložky,   ktoré  sme   poslali   svojej   partnerskej   škole   MŠ   a ZŠ   vo   Vlčanoch.   Od   žiakov   tejto   školy   sme   dostali rovnako      krásne   záložky.   Tému    žiaci   obsahovo   a   výtvarne   zvládli.   Tvorivosť   a   fantázia   sa odzrkadlili    v záložkách,   ktoré   určite   potešili   budúcich   majiteľov.   Už   teraz   sa   tešíme   na   ďalší ročník projektu.   Na projekte so žiakmi školy spolupracovala Mgr. Michaela Radvanová.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.