Základná škola Veľká Ida
Záložka do knihy
Aktualizované: 22.11.2015
Záložka do knihy spája školy Naša škola sa aj tento rok zapojila pri príležitosti 10. výročia  Medzinárodného dňa školských knižníc  do 6. ročníka česko- slovenského projektu Záložka do knihy spája školy pod názvom „Múdrosť ukrytá v knihách“.  Vyhlasovateľom projektu bola Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave  a  Národné pedagogické múzeum a knižnica J. A. Komenského v Prahe. Žiaci I. a II. stupňa aj špeciálnych tried vyrobili spoločne prekrásne záložky, ktoré  sme poslali svojej partnerskej škole a ZŠ vo Vlčanoch. Od žiakov tejto školy sme dostali rovnako krásne záložky. Tému  žiaci obsahovo a výtvarne zvládli. Tvorivosť a fantázia sa odzrkadlili  v záložkách, ktoré určite potešili budúcich majiteľov. teraz sa tešíme na ďalší ročník projektu. Na projekte so žiakmi školy spolupracovala Mgr. Michaela Radvanová.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.