Základná škola Veľká Ida
Žiacky karneval v ŠT
Aktualizované: 06.06.2016
Žiacky  karneval v ŠT Dňa   26.2.2016      sa   v špeciálnych   triedach   konal   karneval.   Zúčastnili   sa   ho   žiaci   2.-4.     ročníka   ŠT.   Žiaci   si   so   svojimi   triednymi   učiteľmi   zhotovili   masky.   Bola   tam   lienka,   lekár,   čert, batman,   motýľ,   princezná      a iné   masky.   Pre   masky   boli   pripravené   rôzne   súťaže   a tance.   Na karnevale bola  veselá nálada. Všetky masky boli odmenené sladkosťami. Zapísala Mgr. K. Tompošová
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.