Základná škola Veľká Ida
Európsky týždeň boja proti drogám - beseda
Aktualizované: 19.02.2017
Európsky týždeň boja proti drogám V rámci Európskeho týždňa proti drogám sa 24.11.2016 uskutočnila na našej škole beseda s príslušníkmi policajného zboru vo Veľkej Ide. Naše pozvanie prijal riaditeľ OO PZ Veľká Ida - mjr. JUDr. Rastislav Gergeľ a ďalší kolegovia z policajného zboru, ktorí majú reálne skúsenosti s osobami užívajúcimi drogy. Pán riaditeľ, ktorý si pre našich žiakov pripravil poučnú prezentáciu o drogách,nám porozprával nielen o jednotlivých druhoch drog,  dopade užívania omamných látok na naše zdravie, ale aj o drogách v trestnoprávnej súvislosti. Besedy sa zúčastnili žiaci 8. a 9.ročníka, ktorí na záver našej besedy dali p. riaditeľovi sľub, že sa budú snažiť vyhnúť všetkým nástrahám, ktoré hrozia v súvislosti s užívaním drog. Ďakujeme všetkým za účasť !
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.