Základná škola Veľká Ida
Európsky týždeň boja proti drogám - beseda
Aktualizované: 19.02.2017
Európsky týždeň boja proti drogám V rámci   Európskeho   týždňa   proti   drogám   sa   24.11.2016 uskutočnila    na    našej    škole    beseda    s príslušníkmi    policajného zboru   vo   Veľkej   Ide.   Naše   pozvanie   prijal   riaditeľ   OO   PZ   Veľká Ida   -   mjr.   JUDr.   Rastislav   Gergeľ   a ďalší   kolegovia   z policajného   zboru,   ktorí   majú   reálne skúsenosti   s osobami   užívajúcimi   drogy.   Pán   riaditeľ,   ktorý   si   pre   našich   žiakov   pripravil poučnú   prezentáciu   o drogách,nám   porozprával   nielen   o jednotlivých   druhoch   drog,    dopade užívania omamných látok na naše zdravie, ale aj o drogách v trestnoprávnej súvislosti. Besedy   sa   zúčastnili   žiaci   8.   a 9.ročníka,   ktorí   na   záver   našej   besedy   dali      p.   riaditeľovi sľub, že sa budú snažiť vyhnúť všetkým nástrahám, ktoré hrozia v súvislosti s užívaním drog. Ďakujeme všetkým za účasť !
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.