Základná škola Veľká Ida
Beh zdravia
Aktualizované: 10.10.2016
Beh zdravia V piatok 30. septembra 2016 sa ulice neďaleko školy zaplnili bežcami a bežkyňami od nultého až po štvrtý ročník a žiakov špeciálnych tried. Konal sa už tradičný beh zdravia pri príležitosti Svetového dňa srdca. Trať a celé podujatie pripravili p. uč. PaedDr. Horváth, p.uč. Mgr. Valečková a p. uč. Mgr. Radvanová. Podľa kategórií sa zvyšoval počet prebehnutých metrov. Krásne slnečné počasie preverilo silu všetkých zúčastnených. Bežali s vetrom opreteky, a aj menší pretekári hravo zvládli pripravenú trať. Odmenou pre všetkých zúčastnených bol pocit, že bežali nielen kvôli zdraviu, ale že mohli príjemne stráviť čas. Aby sme nezabudli, každý účastník dostal papierové srdiečko ako takú malú spomienku. Špeciálne triedy Zároveň sa v tento deň do behu pri príležitosti dňa srdca zapojili aj žiaci špeciálnych tried. Zapojené boli ročníky z I. aj z II. stupňa. Aktivity v rámci behu zdravia pre žiakov pripravili vyučujúci p. uč. Ing. Rusnáková, p. uč. Mgr. Matta a p. uč. Mgr. Zámbory. Z každej triedy boli vybraní traja žiaci, ktorí mali prebehnúť určenou trasou za určitý čas a na dvoch kontrolných stanovištiach získať body, ktoré boli potrebné k dobehnutiu do cieľa. Víťazmi sa stali najrýchlejší bežci, ktorí prebehli určenú trasu, v čo najkratšom čase. Odmenení však boli všetci žiaci, ktorí sa zapojili do tejto aktivity, pretože behom zdravia prispeli k lepšej činnosti svojho srdiečka. Žiaci mali radosť z tohto behu, ktorí sa páčil všetkým súťažiacim a tešia sa na ďalšiu účasť v budúcom ročníku.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.