Základná škola Veľká Ida
Biela pastelka
Aktualizované: 10.10.2016
Naša  škola sa stala súčasťou tímu Bielej pastelky.  Biela    pastelka    je    verejná    zbierka    na    podporu    ľudí    so    zrakovým    postihnutím    a    na financovanie    aktivít,    ktoré    nevidiacim    a    slabozrakým    pomáhajú    začleniť    sa    do    bežného života. Dobrovoľníci   Maxim   Pollák   a Tomáš   Bakši   zo   šiesteho   ročníka   pod   vedením   p.   uč. Radvanovej   a p.   uč.   Horvátha      oslovovali   našich   žiakov   a učiteľov   s   prosbou   prispieť   do zbierky.   Odmenou   za   príspevok   bola   plastová   spinka   s   vyobrazením   Bielej   pastelky   a tiež dobrý   pocit,   že   aj   my   sme   nevidiacim   a   slabozrakým   pomohli.   Celkovo   sa   vyzbierala   suma 102,22 Eur Ďakujeme všetkým, čo prispeli, že nám pomohli pomáhať.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.