Základná škola Veľká Ida
Biela pastelka
Aktualizované: 10.10.2016
Naša škola sa stala súčasťou tímu Bielej pastelky. Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím a na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým pomáhajú začleniť sa do bežného života. Dobrovoľníci Maxim Pollák a Tomáš Bakši zo šiesteho ročníka pod vedením p. uč. Radvanovej a p. uč. Horvátha oslovovali našich žiakov a učiteľov s prosbou prispieť do zbierky. Odmenou za príspevok bola plastová spinka s vyobrazením Bielej pastelky a tiež dobrý pocit, že aj my sme nevidiacim a slabozrakým pomohli. Celkovo sa vyzbierala suma 102,22 Eur Ďakujeme všetkým, čo prispeli, že nám pomohli pomáhať.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.