Základná škola Veľká Ida
Slávnostná certifikácia Zelenej školy 2016
Aktualizované: 10.10.2016
Slávnostná certifikácia Zelenej školy 2016 5.   október   2016   bol   pre   našu   školu   mimoriadnym   dňom.   Po   dvoch   dlhých   rokoch trpezlivej   a neúnavnej   práce   v projekte   Zelená   škola   sa   všetkým   žiakom   a učiteľom   dostalo zaslúženej    odmeny.    V Bratislave    bola    vybraným    členom    kolégia    slávnostne    odovzdaná VLAJKA    Zelenej   školy.   Tešíme   sa,   že   aj   naša   škola   sa   v tomto   šk.   roku   mohla   zaradiť   medzi 5%   škôl,   ktoré   sa   hrdia   rovnakým   statusom   Zelenej   školy.   Je   to   však   nielen   odmena,   ale   aj záväzok do ďalšej kreatívnej práce v environmentálnej oblasti, na ktorú sa veľmi tešíme. Veríme, že naša zelená vlajka  už ostane trvalou súčasťou našej školy. Členovia kolégia Zelenej školy
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.