Základná škola Veľká Ida
Čítame spolu
Aktualizované: 07.11.2016
Naša    škola    sa    zapojila    do    aktivity    vyhlásenej        ministrom    školstva,    vedy, výskumu a športu SR pod názvom Čítame spolu. Spoločné   čítanie   rozprávky   sa   uskutočnilo   24.10.2016   o   9.oo   hod.   Tento   dátum nebol vybraný náhodne. Tento deň je Medzinárodným dňom školských knižníc. Učitelia    v    triedach    prerušili    vyučovanie    a    spolu    so    žiakmi    sa    ocitli    vo    svete rozprávok. Aktivita sa páčila učiteľom a tešili sa z nej aj žiaci.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.