Základná škola Veľká Ida
Čítame spolu
Aktualizované: 07.11.2016
Naša škola sa zapojila do aktivity vyhlásenej ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod názvom Čítame spolu. Spoločné čítanie rozprávky sa uskutočnilo 24.10.2016 o 9.oo hod. Tento dátum nebol vybraný náhodne. Tento deň je Medzinárodným dňom školských knižníc. Učitelia v triedach prerušili vyučovanie a spolu so žiakmi sa ocitli vo svete rozprávok. Aktivita sa páčila učiteľom a tešili sa z nej aj žiaci.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.