Základná škola Veľká Ida
Deň narcisov
Aktualizované: 18.04.2017
Deň narcisov V piatok ,   7.   apríla   2017 , sa   naša   škola   opäť   zapojila   do   dobročinnej   zbierky Deň   narcisov,   ktorú   organizuje   Liga   proti   rakovine.   Do   zbierky   sa   zapojila   aj   obec Veľká   Ida   a naši   dobrovoľníci   sa   tak   ako   po   minulé   roky   vydali   aj   do   obce   Perín   i do tamojšej   základnej   školy.   Žiaci   spolu   s organizátormi   zbierky   na   našej   škole,   ktorými sú    pani    učiteľka    Radvanová    a pán    učiteľ    Horváth,    ponúkli    žltý    narcis    –    kvet symbolizujúci   samotnú   zbierku,   ale   i   morálnu   pomoc   a   spolupatričnosť   s   tými,   ktorí   s ochorením    bojujú.    Každý,    kto    dostal    žltý    narcis,    dobrovoľne    prispel    ľubovoľnou sumou do zapečatenej pokladničky. Tím   dobrovoľníkov   vyzbieral   sumu   267,44     ktorá   bola   odovzdaná     Lige   proti rakovine v Košiciach. ĎAKUJEME !!!       
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.