Základná škola Veľká Ida
Európsky deň jazykov
Aktualizované: 10.10.2016
        Európsky deň jazykov                                                     Dňa    29.    septembra    2016    sa    v školskej    knižnici uskutočnilo   náučné   popoludnie   pri   príležitosti   Európskeho   dňa jazykov.    Toto    podujatie    slávnostne    otvorila    p.    uč.    Hribová,    ktorá    privítala    všetkých prítomných   učiteľov   a žiakov,   no   aj      krásna   hymna   Európskej   únie.   Po   slávnostnom   otvorení sme    mohli    nahliadnuť    do    sveta    zaujímavostí    rôznych    svetových    jazykov.    Pani    učiteľka Timárová   nám   vysvetlila   na   mape   ich   geografické   rozloženie,      s   p.   uč.   Tužinským   a s p.   uč. Szabóom   sme   sa   nachvíľu   ocitli   v anglickom   prostredí   Londýna,   p.   uč.   Besterciová   nám v španielskom   jazyku   odovzdávala   nové   informácie   o kultúre   Španielov   a p.   uč.   Pilipčuková nás   voviedla   do   sveta   ruskej   a ukrajinskej   rozprávky.   V závere   tohto   popoludnia   sme   si   však museli potrápiť jazýčky pri rôznych slovenských jazykolamoch. Celé    popoludnie    sa    nieslo    v znamení    vynikajúcej    nálady,    pohody    a zábavy    a pevne veríme, že sa pri podobnej akcii stretneme ešte vo väčšom počte aj v budúcom školskom roku.                                                                                                           Mgr. Mária Černá
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.