Základná škola Veľká Ida
Hviezdoslavov Kubín – školské kolo
Aktualizované: 20.03.2017
Súťaž v umeleckom prednese – Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 15.   marca   2017   sa   uskutočnilo   školské   kolo   súťaže   v   umeleckom   prednese   –   Hviezdoslavov   Kubín. Toto podujatie   slávnostne   otvorila   pani   učiteľka   PaedDr.   H.   Hribová,   ktorá   privítala   porotu   i   zúčastnených   žiakov.   Po slávnostnom otvorení sa k slovu dostali recitátori.Tí súťažili v nasledujúcich kategóriách a obsadili tieto miesta: Poézia Próza Všetkým    súťažiacim    ďakujeme    za    účasť.    Výhercom    a    výherkyniam    držíme    prsty    na    okresnom    kole    v Košiciach.   Mgr. Daniel Rajňák
	1.	kategória: 1. Sára Benová (IV.A) 2. Evelin Pomothyová (II.B) 3. Dávid Širila (II.A) Liliana Vaňová (IV.A) 	1.	kategória: 	1.	Liana Kováčová (VI. A) 	2.	Lara  Midová (VI. B) 	3.	Sofia Skapinyeczová (V.A) 	1.	kategória: 	1.	neudelené 	2.	Benjamín Lučai (IX.A) ·	Daniel Mačinga (IX.A) 	1.	kategória: 1. Michaela Bačová (II.A) 2. Miroslava Bačová (IV.A) Gabriela Lukáčová (II.A) 3. CynthiaBobalová (IV.A) Sabína Plošticová (II.A) 	1.	kategória: 1.Tomáš Bakši (VI.B) 2.Vanda Harastiová (V.A) 3.Natália Lukáčová (VI.B) 	1.	kategória: 1.Natália Berdisová (VII.A) 2. a 3. miesto neudelené
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.