Základná škola Veľká Ida
Hviezdoslavov Kubín – školské kolo
Aktualizované: 20.03.2017
Súťaž v umeleckom prednese – Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 15. marca 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín. Toto podujatie slávnostne otvorila pani učiteľka PaedDr. H. Hribová, ktorá privítala porotu i zúčastnených žiakov. Po slávnostnom otvorení sa k slovu dostali recitátori.Tí súťažili v nasledujúcich kategóriách a obsadili tieto miesta: Poézia Próza Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť. Výhercom a výherkyniam držíme prsty na okresnom kole v Košiciach. Mgr. Daniel Rajňák
	1.	kategória: 1. Sára Benová (IV.A) 2. Evelin Pomothyová (II.B) 3. Dávid Širila (II.A) Liliana Vaňová (IV.A) 	1.	kategória: 	1.	Liana Kováčová (VI. A) 	2.	Lara  Midová (VI. B) 	3.	Sofia Skapinyeczová (V.A) 	1.	kategória: 	1.	neudelené 	2.	Benjamín Lučai (IX.A) ·	Daniel Mačinga (IX.A) 	1.	kategória: 1. Michaela Bačová (II.A) 2. Miroslava Bačová (IV.A) Gabriela Lukáčová (II.A) 3. CynthiaBobalová (IV.A) Sabína Plošticová (II.A) 	1.	kategória: 1.Tomáš Bakši (VI.B) 2.Vanda Harastiová (V.A) 3.Natália Lukáčová (VI.B) 	1.	kategória: 1.Natália Berdisová (VII.A) 2. a 3. miesto neudelené
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.