Základná škola Veľká Ida
Lyžiarsky výcvik 2017
Aktualizované: 12.03.2017
Lyžiarsky zájazd V dňoch 13.- 17. 2. 2017 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik organizovaný Veľká Ida pre žiakov Veľká Ida. Miestom konania lyžiarskeho výcviku bolo lyžiarske stredisko „Bačova roveň“ vo Vyšnej Boci. Ubytovanie a strava boli zabezpečené v penzióne „Boca“ v centre obce Vyšná Boca. Z našej školy sa lyžiarskeho zájazdu zúčastnilo 24 žiakov, 2 učitelia PaedDr. Alena Götzová, Ing. Vladimír Strýčko, pedagogický asistent Ján Danko, ktorí sa zájazdu zúčastnili vo funkcii inštruktorov a p. riaditeľka Mgr. Terézia Besterciová vo funkcii zdravotníčky. Plánovaný priebeh lyžiarskeho výcviku bol dodržaný, ciele výcviku boli naplnené. Účastníci sa naučili základom lyžovania a následne sa v nich zdokonaľovali. S radosťou môžeme skonštatovať, že žiaci našej školy s odhodlaním a záujmom pristupovali k rozvoju svojich pohybových kompetencií a psycho -motorických zručností. Okrem lyžiarskeho strediska vo Vyšnej Boci sme si boli zalyžovať aj v stredisku Čertovica. Všetkým zúčastneným sa na lyžiarskom výcviku páčilo a už sa tešia na ďalší výcvik na budúci rok. Ing. Vladimír Strýčko vedúci lyžiarskeho výcviku
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.