Základná škola Veľká Ida
Lyžiarsky výcvik 2017
Aktualizované: 12.03.2017
Lyžiarsky zájazd V dňoch     13.-     17.     2.     2017     sa uskutočnil    lyžiarsky    výcvik    organizovaný ZŠ    Veľká    Ida    pre    žiakov    ZŠ    Veľká    Ida. Miestom   konania   lyžiarskeho   výcviku   bolo lyžiarske     stredisko     „Bačova     roveň“      vo Vyšnej     Boci.     Ubytovanie     a strava     boli zabezpečené    v    penzióne    „Boca“     v centre obce Vyšná Boca. Z našej   školy   sa   lyžiarskeho   zájazdu zúčastnilo   24   žiakov,   2   učitelia   PaedDr.   Alena   Götzová,   Ing.   Vladimír   Strýčko,      pedagogický asistent   Ján   Danko,   ktorí   sa   zájazdu   zúčastnili   vo   funkcii   inštruktorov   a p.   riaditeľka   Mgr. Terézia   Besterciová   vo   funkcii   zdravotníčky.   Plánovaný   priebeh   lyžiarskeho   výcviku   bol dodržaný,   ciele   výcviku   boli   naplnené.   Účastníci   sa   naučili   základom   lyžovania   a následne   sa v nich zdokonaľovali. S radosťou    môžeme    skonštatovať,    že    žiaci    našej    školy    s odhodlaním    a záujmom pristupovali    k rozvoju    svojich    pohybových    kompetencií    a psycho    -motorických    zručností. Okrem lyžiarskeho strediska vo Vyšnej Boci sme si boli zalyžovať aj v stredisku Čertovica. Všetkým   zúčastneným   sa   na   lyžiarskom   výcviku   páčilo   a už   sa   tešia   na   ďalší   výcvik na budúci rok.                                                                                                       Ing. Vladimír Strýčko                                                                                              vedúci lyžiarskeho výcviku  
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.