Základná škola Veľká Ida
Mikuláš
Mikuláš v našej škole Na   6.   december   sme   všetci   netrpezlivo   vyčkávali   dlhý   čas.   Po   roku   k nám   opäť   prišiel   Mikuláš.   Priniesol   na saniach     balíčky     plné     sladkostí     pre     všetky     dobré     deti. A keďže   na   našej   škole   máme   len   dobré   deti,   tak   sladkosti   sa ušli   každému.      Tentoraz   sa   Mikuláš   zdržal   dlhšie,   pretože mal    veľa    práce    s novými    prvákmi.    Všetkých    ich    chcel    pasovať    za    NAOZAJSTNÝCH ŽIAKOV   PRVÁKOV.   No   najprv   museli   prváci   Mikulášovi   zarecitovať   nejaké   básničky, ktoré   sa   v škole   už   stihli   naučiť,   a potom   ho   presvedčili   aj   o tom,   že   majú   bystré   hlavičky a vedia    už    čo    to    prečítať,    ba    aj    počítať.    Až    potom    každý    prvák    bol    Mikulášom    naozaj pasovaný za žiaka prváka. Bolo   nám   s Mikulášom   dobre,   len   trochu   krátko,   ale   nič   to   zato,   veď   ho   budeme   čakať aj na budúci školský rok. Žiaci 1.A, 2.A, 2.B a 4.A triedy
Aktualizované: 19.02.2017
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.