Základná škola Veľká Ida
Rómsky Hviezdoslavov Kubín
Aktualizované: 09.04.2017
Rómsky Hviezdoslavov Kubín Dňa 21.marca 2017 sme zorganizovali pre rómskych žiakov našej školy školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Toto podujatie slávnostne otvorila pani zástupkyňa Mgr. Ľ. Diškantová, ktorá privítala porotu i zúčastnených žiakov. Hoci sa na súťaži nezúčastnilo veľa žiakov, porota i diváci si prišli na svoje. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. I.kategória: /0.ročník -5.ročník/ 1.miesto: Sofia Horváthová - 0. C 2.miesto: Mário Lacko a Marko Cziszár - 3.A 3.miesto: Timea Červeňáková - 4.B II.kategória : 2.- 6.ročník špeciálnych tried 1.miesto: Luciana Horváthová -VI. ŠT 2.miesto: Mária Janová - III. a IV. ŠT 3.miesto: Vanesa Kuruová - III.ŠT Cena útechy: Ernest Horváth - II. a III.ŠT Súťaž organizovali učiteľky PaedDr. A. Gálová a Mgr. M. Sabolová
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.